Úterý 11.12.2018

Aktuality

Fatimský den - 13. 12. 2018

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denVe čtvrtek 13. prosince v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:26.3.2016 Zobrazeno:2954

"Čaj o páté" - 22.2.2019

Vydáno:10.12.2018 Zobrazeno:0

Svátost pomazání nemocných - 14.12.2018

Svátost pomazání nemocných 
bude udělována v kapli sv. Anny
v pátek 14. prosince
při mši sv. v 17.00 hodin

 

1. Lidská nemoc a její význam v tajemství spásy
2. Svátosti, které se udělují nemocným

3. Komu se má udělovat svátostné pomazání

Aktualizováno:7.12.2014 Zobrazeno:1251

Advent 2018

Adventní doba

V neděli 2. prosince začíná adventní doba -  4. neděl před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Každou neděli se na adventním věnci se čtyřmi svíčkami zapaluje jedna svíčka.

V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva – na znamení usebranosti a kajícnosti.
Výjimkou je 3. adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění radostného očekávání.

V nedělí 2. prosince při ranní bohoslužbě požehnáme adventní věnec a zapálíme adventní svíci.

Aktualizováno:24.11.2014 Zobrazeno:1938

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.