Neděle 1.2.2015

Aktuality

Fatimský den - 13. února 2015

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV pátek 13. února v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:17.1.2015 Zobrazeno:1006

Den zasvěceného života - 2. února 2015

2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu slavíme Den zasvěceného života. Setkání řeholníků a řeholnic působících v Arcidiecézi pražské s Otcem arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou se uskuteční v pondělí 2. února v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Fotogalerie:

Aktualizováno:23.1.2015 Zobrazeno:953

Světový den nemocných - 11.2.2015

Ve středu 11. února - liturgická památka Panny Marie Lurdské

Mše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

Světový den nemocných se z podnětu bl. papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor protože se v roce 1858 v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE U PŘÍLEŽITOSTI XXIII. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH 11. ÚNORA 2015

Sapientia cordis «Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou» (Job 29,15)

Drazí bratři a sestry,
u příležitosti XXIII. Světového dne nemocných, který ustanovil svatý Jan Pavel II., se obracím na vás všechny, kdo snášíte tíhu nemoci a různým způsobem jste spojeni s trpícím tělem Kristovým, i na vás, pracovníky a dobrovolníky v oblasti zdravotnictví.

Téma letošního roku nás vyzývá k meditaci o větě z Knihy Job „Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou“ (29,15). Chtěl bych k němu přistoupit z pohledu “sapientia cordis”, moudrosti srdce. (...)

Aktualizováno:17.1.2015 Zobrazeno:180

Betlém u sv. Jakuba - 2014

Betlém v bazilice sv. Jakuba

Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 9.30 - 12.00 a 14.00 - 16.00 (v pátek do 15.30),
v neděli 14.00-16.00 (ráno jsou bohoslužby), v pondělí bazilika je zavřena.

Fotogalerie:

Aktualizováno:24.12.2014 Zobrazeno:821

Betlém sv. Františka z Assisi

Greccio 1223. Eucharistický betlém sv. Františka

V měsíci listopadu jsme - tradičně častěji - zastavovali na hřbitovech u hrobů zesnulých a rozjímali smysl života, ale už koncem listopadu byla v blízkém supermarketě (kolem Olšanských hřbitovů) k dostání vánoční výzdoba.

Procházím ulicemi města. Vidim spěch. Ale proč? Možná, že se lidé nemůžou dočkat narození Ježíše Krista? Nebo obchod - komerce se nemůže dočkat na zákazníka? Na novou příležitost k výdělku? Kde tak moderní člověk pospíchá? Snad do nebe? Jak je moudra biblická věta: všechno má svůj čas. Je čas… Prožili jsme čas Adventu a přichází Slavnost Narození Páně.

Aktualizováno:24.12.2014 Zobrazeno:840

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.