Úterý 7.7.2015

Aktuality

Fatimský den - 13. července 2015

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV pondělí 13. července v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:20.6.2015 Zobrazeno:1147

Svátek sv. Anny - 26.7.2015

V neděli 26. července

budeme slavit

svátek sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie.

Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera.

Poutní bohoslužba v 8.30 hod.

Srdečně zvou minorité.

Vydáno:29.6.2015 Zobrazeno:253

Svatojakubský večer - 25.7.2015

Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském 25. 7. 2015

Program:

- slavnostní bohoslužba v 18.00 hod. (P. Prokop Siostrzonek), svatojakubský sbor

- varhanní koncert ve 20.00 hod./ at 8 p.m.
Jan VERNER – trubka / trumpet
Irena CHŘIBKOVÁ – varhany / organ

Srdečně zvou bratři minorité

Vydáno:29.6.2015 Zobrazeno:266

Titulární slavnost baziliky sv. Jakuba - 25.7.2015

V den svátku sv. Jakuba Staršího v sobotu 25.7.2015 v 18.00 hod. se bude konat slavnostní mše sv.

Poutní bohoslužbě bude předsedat otec převor benediktinského kláštera v Praze - Břevnově P. Petr Prokop Siostrzonek.

Sbor:
Zdeněk Fibich
(1850-1900): Missa brevis F-dur, op. 21
Franz Bühler
(1760-1823): Jubilate Deo

 

Aktualizováno:12.6.2015 Zobrazeno:241

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.