Sobota 4.7.2020

Aktuality

Svátek sv. Jakuba - 25.7.2020

Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském 25. 7. 2020

Program:

Slavnostní bohoslužbě v 18.00 hod.
bude předsedat P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář
(bohoslužbu doprovází Svatojakubský sbor)

Svatojakubský večer ve 20.45 hod.

Srdečně zvou bratři minorité

Vydáno:25.6.2020 Zobrazeno:2057

Z krize vyjdeme jen společně a s Boží milostí

Papež František přijal dnes dopoledne delegaci lékařů a ošetřovatelů z italského regionu Lombardie. Ve čtyřech severoitalských regionech (Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Benátsko), které mají dohromady 23,8 milionů obyvatel, zemřelo 77% všech pacientů s Covidem-19 na území Itálie (tedy 26 795 z celkového počtu 34 561 k 19.6. 2020 viz ZDE). Tyto čtyři regiony zmínil papež jako nejvíce postižené ve své promluvě při dnešní audienci. ...

Vydáno:20.6.2020 Zobrazeno:23

Papež František připojil tři nové invokace k Loretánským litaniím - 20.6.2020

Loretánské litanie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” - Matka milosrdenství, “Mater spei” - Matka naděje a “Solacium migrantium” - Útěcha migrantů. ...

Vydáno:20.6.2020 Zobrazeno:22

Fatimský den - primiční mše sv. - 13. července 2020

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba - v pondělí 13. července 2020

V pondělí 13. července na fatimský den
mši svatou bude sloužit náš novokněz
P. Patrik Rygiel OFMConv.
Po mši sv. udělí novokněžské požehnání.

Fatimský denV pondělí 13. července v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Vydáno:14.6.2020 Zobrazeno:1894

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37479

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.