Sobota 25.1.2020

Aktuality

Svátek Uvedení Páně do chrámu a Den zasvěceného života - 2.2.2020

V neděli 2. února mše sv. v bazilice sv. Jakuba v 8.30 hod. a  10.30 - před mši sv. svěcení svíček.

Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“, který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ (Lk 2,22-38). Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček „hromniček“, které se rozsvěcely v různých těžkých a temných obdobích života, například i při modlitbě za ochranu při bouřce.

2. únor, svátek Uvedení Páně do chrámu, je v katolické církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu.

Pan kardinál Dominik Duka zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu a Světového dne zasvěceného života v neděli 2. února 2020. Mše svatá bude zahájena v 10.00 hod. obřadem žehnání svící v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

Setkání bude zároveň oslavou 30. výročí prvního svobodného setkání řeholníků po pádu komunismu, které se konalo právě na Strahově. Po mši svaté proběhne beseda s panem kardinálem Dominikem.

Vydáno:16.1.2020 Zobrazeno:1407

Fatimský den - 13. února 2020

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba - v pondělí 13. února 2020

Fatimský denVe čtvrtek 13. únorav naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Vydáno:16.1.2020 Zobrazeno:1669

Neděle Božího slova - 26.1.2020

Motu proprio papeže Františka: Třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena Božímu slovu

Papež František vydal apoštolský list motu proprio nazvaný Aperuit illis, kterým ustanovil třetí neděli v mezidobí jako čas zasvěcený oslavě, studiu a šíření Božího slova.

Dokument byl zveřejněný právě v den, kdy si připomínáme svátek sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a je známý svým výrokem: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“ Od jeho smrti letos uplynulo 1600 let.

Stejně tak je důležitý název dokumentu Aperuit illis, který společně s úvodními slovy odkazuje na evangelium sv. Lukáše, kde evangelista popisuje, jak se Vzkříšený Ježíš zjevil svým učedníkům a jak „otevřel jejich mysl, aby porozuměli Písmu“.

Vydáno:11.1.2020 Zobrazeno:29

Světový den nemocných - 11.2.2020

V úterý 11. února - liturgická památka Panny Marie Lurdské
Mše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

Světový den nemocných se z podnětu sv. papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor protože se v roce 1858 v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové.

28. světový den nemocných

Papež: Podstatné jméno „člověk“ předchází přídavnému jménu „nemocný“

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:385

Týden modliteb za jednotu křesťanů - 18.1.-25.1.2020

Ekumenické hnutí: Aby všichni byli jedno...

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Vydáno:2.1.2020 Zobrazeno:307

Poselství k Světovému dni míru - 1.1.2020

Poselství Svatého otce Františka

k 53. světovému dni míru

1. ledna 2020

Mír jako cesta naděje:

dialog, smíření a ekologická konverze

  1. 1. Mír jako cesta naděje před překážkami a zkouškami

Mír je vzácným dobrem a předmětem naší naděje, o který usiluje celé lidstvo. Doufat v mír je lidský postoj, v němž se obsaženo existenciální směřování, a proto i často namáhavou přítomnost „můžeme prožívat a přijmout, pokud nás přivádí k určitému cíli, pokud si můžeme být tímto cílem jisti a pokud je tento cíl tak vznešený, že je schopen ospravedlnit jakoukoliv námahu k jeho dosažení“.[1] Tak se naděje stává ctností, která nás uvádí na cestu a dává nám křídla, abychom mohli jít vpřed, dokonce i tehdy, když se překážky zdají být nepřekonatelné.

Vydáno:27.12.2019 Zobrazeno:1441

Betlém u sv. Jakuba - 2019

Betlém v bazilice sv. Jakuba od 24.prosince do 2.února

Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 9.30 - 12.00 a 14.00 - 16.00 (v pátek do 15.30),
v neděli 14.00-16.00 (ráno jsou bohoslužby), v pondělí bazilika je zavřena.

Fotogalerie:

Aktualizováno:24.12.2017 Zobrazeno:3183

Mezinárodní eucharistický kongres 2020

Kardinál Erdö zve na eucharistický kongres: Mladí lidé objevili adoraci

Mezinárodní eucharistický kongres, který příští rok proběhne v Budapešti, se v Maďarsku těší velké popularitě. Jeho přípravy se staly příležitostí k mnoha duchovním, kulturním a charitativním iniciativám, říká kardinál Péter Erdö.

 

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:6244

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.