Sobota 1.11.2014

Aktuality

Fatimský den - 13. listopadu 2014

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denVe čtvrtek 13. listopadu v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:28.10.2014 Zobrazeno:920

Requiem W. A. Mozarta - 2.11.2014

V neděli 2.11.2014
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
v Bazilice sv. Jakuba

Requiem W. A. Mozarta
v 17.00 hod.

/Svatojakubský sbor/

 

Mše sv. dopoledne v bazilice:
v 8.30 hod. a v 10.30 hod.

a odpoledne v 17.00 hod.

Aktualizováno:6.10.2013 Zobrazeno:623

Modlitba za zemřelé na Olšanských hřbitovech - 1.11.2014

V sobotu 1. listopadu 2014
Slavnost Všech svatých

Odpoledne v 14.30 hod.
zveme
na modlitbu za zemřelé
u hrobky minoritů
na Olšanských hřbitovech

Sraz u vchodu na hřbitov
u stanice metra Flora

Mše sv. v kapli sv. Anny
v 8.00 hod.

Aktualizováno:15.10.2014 Zobrazeno:468

Pomodli se za pronásledované křesťany

Křesťané V Iráku prosí o modlitbu. Připojte se!

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skrytá v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoliv na světě - dnes zvláště za křesťany v Iráku. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají svými obětmi zachraňovat svět. Ať poznají, žes je připočetl k těm, které evangelium nazývá blahoslavenými.

A nám, kteří žijeme v míru, dej, abychom měli citlivé a otevřené srdce, abychom jim uměli pomoci podle svých schopností a možností.

Amen.

Vydáno:30.8.2014 Zobrazeno:35

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.