Pátek 29.5.2015

Aktuality

Dny víry u sv. Jakuba: 30.5. a 5.6.2015

Bazilika sv. Jakuba na Starém Městě pražském

sobota 30.5.2015

v 17.00 hod.
- Varhanní hudba a Svědectví víry
- Litanie k Panně Marii a požehnání

pátek 5.6.2015

v 16.00 hod. - Adorace Nejsvětější Sv. Oltářní a požehnání
v 17.00 hod. – Mše svatá

Vydáno:8.5.2015 Zobrazeno:39

Noc kostelů 2015

Bazilika sv. Jakuba, Praha 1 - Staré Město, Malá Štupartská 6

19.00 hod.Zahájení, svědectví minoritů

19.30 hod. - Salve Regina
k 10.výročí úmrtí dirigenta Josefa Hercla
(+ 25.5.2005)
Markéta Dvořáková - mezzosoprán
Irena Chřibková – varhany

20.30 hod. - Svatý Jakub není jen uťatá ruka…

21.15 hod. - 8 277 píšťal aneb jak zní největší pražské varhany? Irena Chřibková – varhany

22.00 hod. - Komentovaná prohlídka a instruktáž u velkých svatojakubských varhan
Setkání pro osobní rozhovory

23.00 hod. - Zakončení

Vydáno:8.5.2015 Zobrazeno:31

Slavnost Těla a Krve Páně - 7.6.2015

V bazilice sv. Jakuba v 10.30 hod.

V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně v neděli 7. června. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

Fotogalerie:

Aktualizováno:25.4.2015 Zobrazeno:1173

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.