Středa 7.10.2015

Aktuality

Fatimský den - 13. října 2015

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV úterý 13. října v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:20.8.2015 Zobrazeno:1272

Setkání M.I. - 7.10.2015

 

Vydáno:3.10.2015 Zobrazeno:10

Pouť do Čihoště 10.10.2015

Svatojakubské společenství zve, zvláště rodiny s dětmi, na pouť do Číhoště dne 10.10.2015.

Odjezd vlakem z Prahy-Hl.nádrží v 7:59, (sraz u pokladen v 7:30), s přestupem ve Světlé n/Sáz. do Ledče n/Sáz., dále pak pěšky do Číhoště cca 7,5 Km(!). Z důvodu neexistujícího přímého spoje do Číhoště a pro náročnost poutě je možnost přijet autem.

12:30 loretánská litanie, adorace Nejsv.svátosti, mše svatá

Návrat v 16:00 pěšky do Leštiny u Světlé, dále pak vlakem s přestupem v Kolíně na rychlík a příjezd do Prahy-Hl.nádraží plánován v 19:45.

Srdečně zveme!

Vydáno:26.9.2015 Zobrazeno:16

Biskupská synoda v Římě 4.-25.10.2015

  Modlitba za biskupskou synodu Papež František vyzývá věřící k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. října 2015 věnovat rodině. Modlitbu za synodu papež sám napsal a řekl: „Prosím vás, abyste tuto modlitbu neopomíjeli. Všichni – papež, kardinálové, bisk

Vydáno:17.9.2015 Zobrazeno:31

Rok zasvěceného života: 30.11.2014-2.2.2016

APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
VŠEM ZASVĚCENÝM
PŘI PŘÍLEŽITOSTI ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

Drahé zasvěcené a drazí zasvěcení!

Píši vám jako Petrův nástupce, kterému Pán Ježíš svěřil úkol utvrzovat ve víře své bratry (srov. Lk 22,32), a píši vám jako váš bratr, zasvěcený Bohu jako vy.

Společně děkujeme Otci, který nás povolal, abychom následovali Ježíše v plném přilnutí k jeho evangeliu a ve službě Církvi, a vlil do našich srdcí Ducha Svatého, který nám dává radost a pomáhá nám vydávat svědectví celému světu o jeho lásce a milosrdenství.

Na základě ohlasů mnohých z vás a Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, u příležitosti 50. výročí dogmatické konstituce Lumen gentium o církvi, která v 6. kapitole mluví o řeholnících, stejně jako Dekret Perfectae caritatis o obnově řeholního života, rozhodl jsem se vyhlásit Rok zasvěceného života. Začne 30. listopadu tohoto roku, o první adventní neděli, a skončí 2. února 2016, na svátek Uvedení Páně do chrámu.

Po vyslechnutí Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, určil jsem pro tento rok tytéž tři cíle, které svatý Jan Pavel II. předložil církvi na počátku třetího tisíciletí. Jistým způsobem se nechal inspirovat tím, co naznačil už v exhortaci Vita consecrata: "Nejen, že si máte připomínat svou slavnou minulost, ale musíte si také uvědomit, že je vaším úkolem vytvářet nové slavné dějiny! Pohleďte do budoucnosti, kam vás Duch sv. vysílá, aby skrze vás učinil podivuhodné věci"(č. 110).

Vydáno:1.8.2015 Zobrazeno:59

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.