Neděle 21.1.2018

Aktuality

Fatimský den - 13. 1. 2018

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV sobotu 13. ledna v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:26.3.2016 Zobrazeno:2465

Každoroční mše svaté v bazilice sv. Jakuba

Neděle 4. února 2018 v 10.30 hod.
za+Jana mužíka, Josefa Hercla, Otto Nováka a zemřelé členy Svatojakubského sboru a orchestru

Neděle 4. března 2018 v 10.30 hod.
za + Otto Nováka (nedožité 88. narozeniny)

Vydáno:10.1.2018 Zobrazeno:14

Týden modliteb za jednotu křesťanů - 2018

18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

Od 18. do 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6)

Počátky Týdne modliteb za jednotu křesťanů spadají až do roku 1740, kdy se ve Skotsku objevují stoupenci letničního hnutí napojení na Severní Ameriku. Jejich obnovné snahy zahrnovaly modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi. V roce 1867 zdůrazňuje První Lambethská konference biskupů anglikánské církve v preambuli svého prohlášení význam modlitby za jednotu a papež Lev XIII. roku 1894 podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu.

V "Dekretu o ekumenismu" vydaném během Druhého vatikánského koncilu (roku 1964) se zdůrazňuje, že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení Týdne modliteb. V roce 1965 začínají Komise pro víru a řád Světové rady církví a Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů (od roku 1989 Papežská rada pro jednotu křesťanů) s oficiální přípravou textu pro Týden modliteb. Od roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" slaví na základě textů připravených v této spolupráci.

Aktualizováno:13.1.2018 Zobrazeno:1748

Svátek Uvedení Páně do chrámu a Den zasvěceného života - 2. února 2018

V pátek 2. února mše sv. v 6.45 a 17.00 hod. v kapli sv. Anny a před mši sv. svěcení svíček


Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do chrámu“, který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů“ (Lk 2,22-38). Lidový název „hromnice“ vznikl kvůli svěcení svíček „hromniček“, které se rozsvěcely v různých těžkých a temných obdobích života, například i při modlitbě za ochranu při bouřce.

Vydáno:30.12.2017 Zobrazeno:986

Poselství k Světovému dni míru - 1.1.2018

Poselství Svatého otce Františka k 51. Světovému dni míru 1. ledna 2018

Migranti a uprchlíci: muži a ženy hledající mír

1. Mírové přání

Mír všem lidem a všem národům země! Pokoj, který andělé zvěstují pastýřům o vánoční noci[1], je velikou touhou všech lidí i všech národů, především těch, které už déle pociťují jeho nedostatek. Mezi těmi, jež nosím ve své mysli a za něž se modlím, chci znovu připomenout oněch více než dvě stě padesát milionů migrantů ve světě, z nichž dvacet dva a půl milionu jsou uprchlíci. Jsou to – jak prohlašoval můj milovaný předchůdce Benedikt XVI. – „muži, ženy, děti, mladí i staří hledající místo pro život v míru“.[2] Proto, aby ho našli, jsou mnozí z nich připraveni riskovat život na cestě, která je v mnoha případech dlouhá a nebezpečná, musí podstupovat námahu a utrpení, čelit plotům a zdem postaveným ve snaze zabránit jim v dosažení jejich cíle.

Vydáno:29.12.2017 Zobrazeno:890

Betlém u sv. Jakuba - 2017

Betlém v bazilice sv. Jakuba

Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 9.30 - 12.00 a 14.00 - 16.00 (v pátek do 15.30),
v neděli 14.00-16.00 (ráno jsou bohoslužby), v pondělí bazilika je zavřena.

Fotogalerie:

Aktualizováno:24.12.2017 Zobrazeno:2037

Betlém sv. Františka z Assisi

Greccio 1223. Eucharistický betlém sv. Františka

V měsíci listopadu jsme - tradičně častěji - zastavovali na hřbitovech u hrobů zesnulých a rozjímali smysl života, ale už koncem listopadu byla v blízkém supermarketě (kolem Olšanských hřbitovů) k dostání vánoční výzdoba.

Procházím ulicemi města. Vidim spěch. Ale proč? Možná, že se lidé nemůžou dočkat narození Ježíše Krista? Nebo obchod - komerce se nemůže dočkat na zákazníka? Na novou příležitost k výdělku? Kde tak moderní člověk pospíchá? Snad do nebe? Jak je moudra biblická věta: všechno má svůj čas. Je čas… Prožili jsme čas Adventu a přichází Slavnost Narození Páně.

Aktualizováno:24.12.2016 Zobrazeno:2116

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.