Středa 16.1.2019

Aktuality

Týden modliteb za jednotu křesťanů - 18.1.-25.1.2019

Ekumenické hnutí: Aby všichni byli jedno...

Každý rok 18. ledna, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V tomto čase jsou pozváni věřící všech křesťanských denominací ke společným modlitbám.....

Vydáno:12.1.2019 Zobrazeno:4

Světový den nemocných - 11.2.2019

V pondělí 11. února - liturgická památka Panny Marie Lurdské
Mše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

Světový den nemocných se z podnětu sv. papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor protože se v roce 1858 v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové.

27. světový den nemocných

Letošní Světový den nemocných bude zaměřený na téma: Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.Tato slova jsou obsažena v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady svým učedníkům, jež vysílá do světa (Mt 10,8), a slovo „zdarma“ tak udává tón mise.

Ve svém poselství papež připomíná život sv. Matky Terezy z Kalkaty, která je mimořádným svědectvím nezištné lásky a která byla papežem Františkem v roce 2016 svatořečena. V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou hlavní oslavy letošního Světového dne nemocných....

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:3

Apoštolát modlitby - leden 2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na leden

Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro tento měsíc. Pamatujme prosím na nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.......

Vydáno:1.1.2019 Zobrazeno:4

Betlém u sv. Jakuba - 2018

Betlém v bazilice sv. Jakuba

Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 9.30 - 12.00 a 14.00 - 16.00 (v pátek do 15.30),
v neděli 14.00-16.00 (ráno jsou bohoslužby), v pondělí bazilika je zavřena.

Fotogalerie:

Aktualizováno:24.12.2017 Zobrazeno:2621

Betlém sv. Františka z Assisi

Greccio 1223. Eucharistický betlém sv. Františka

V měsíci listopadu jsme - tradičně častěji - zastavovali na hřbitovech u hrobů zesnulých a rozjímali smysl života, ale už koncem listopadu byla v blízkém supermarketě (kolem Olšanských hřbitovů) k dostání vánoční výzdoba.

Procházím ulicemi města. Vidim spěch. Ale proč? Možná, že se lidé nemůžou dočkat narození Ježíše Krista? Nebo obchod - komerce se nemůže dočkat na zákazníka? Na novou příležitost k výdělku? Kde tak moderní člověk pospíchá? Snad do nebe? Jak je moudra biblická věta: všechno má svůj čas. Je čas… Prožili jsme čas Adventu a přichází Slavnost Narození Páně.

Aktualizováno:24.12.2016 Zobrazeno:2597

"Čaj o páté" - 22.2.2019

Vážení a milí přátelé!

Přijďte se pobavit a zatančit do míst, kde se konala roku
1311 korunovační hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a v roce
1337 pak svatební hostina Jana Lucemburského s královnou Beatricí.

Závoveň tím přispějete na obnovu svatojakubských varhan -
jednoho z klenotů naší baziliky – největších varhan v Praze a v celé České republice!

Těšíme na Vás 

Váš
Nadační fond Sancti Jacobi Organum

P.S. Dárkový certifikát lze též věnovat jako zážitek pod stromeček.

Vydáno:10.12.2018 Zobrazeno:61

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:5130

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.