Sobota 22.10.2016

Aktuality

Fatimský den - 13. 11. 2016

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV neděli 13. listopadu v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:26.3.2016 Zobrazeno:1832

Odpustky za zemřelé - 1.-8.11.2016

Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek:  svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Aktualizováno:30.10.2015 Zobrazeno:739

Requiem W. A. Mozarta - 2.11.2016

Ve středu 2.11.2016
Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé.


V Bazilice sv. Jakuba

Mše sv. a Requiem W. A. Mozarta
v 18.00 hod.
/Svatojakubský sbor/


Mše sv. v kapli sv. Anny
v 6.45 hod. a v 17.00 hod.

Aktualizováno:17.10.2015 Zobrazeno:1323

Modlitba za zemřelé na Olšanských hřbitovech - 1.11.2016

V úterý 1. listopadu 2016
Slavnost Všech svatých

Odpoledne v 14.30 hod.
zveme na modlitbu
za zemřelé u hrobky minoritů
na Olšanských hřbitovech

Sraz u vchodu na hřbitov
u stanice metra Flora

Mše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

Aktualizováno:17.10.2015 Zobrazeno:984

Odpustky - rok milosrdenství - 2016

Odpustky vázané na Svaté brány

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další dvě podmínky.

  • vykonat svátost smíření
  • účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
  • pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria)

Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:279

Rok milosrdenství - 2016

List papeže Františka k jubileu milosrdenství  3.9.2015

Nadcházející jubileum má být pro věřící příležitostí setkat se s Božím milosrdenstvím, píše papež František v dopise k Svatému roku, který začne 8. prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 2016. List, který např. popisuje mimořádné odpustky pro poutníky, nemocné, nemohoucí a vězně, zveřejňujeme v plném znění.

List Svatého otce Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci
před blížícím se Mimořádným jubileem milosrdenství

Ctihodnému bratru, arcibiskupu Rinu Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:298

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.