Čtvrtek 24.7.2014

Aktuality

Svátek sv. Anny - 26.7.2014

V sobotu 26. července budeme slavit

svátek sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie.

Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera.

Srdečně zveme na mši sv. ráno v 8.00 hod.

Vydáno:11.7.2014 Zobrazeno:13

Svatojakubský večer - 25.7.2014

Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském 25. 7. 2014

- slavnostní bohoslužba v 18.00 hod. (Otec biskup Karel Herbst)

- varhanní koncert ve 21.00 hod.

 

Srdečně zvou bratři minorité

Vydáno:4.7.2014 Zobrazeno:45

Titulární slavnost v bazilice sv. Jakuba - 25.7.2014

V den svátku sv. Jakuba Staršího v pátek 25.7.2014 v 18.00 hod. se bude konat slavnostní mše sv.

Poutní bohoslužbě bude předsedat Otec biskup Mons. Karel Herbst.

Sbor:
František Xaver Thuri (1939): Missa solemnis in B "Barokiana"

Účinkují:
Čeští madrigalisté
Svatojakubský sbor a orchestr
řídí Jakub Zicha

Aktualizováno:3.7.2014 Zobrazeno:28

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.