Sobota 20.7.2019

Aktuality

Fatimský den - 13. 8. 2019

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV úterý 13. srpna v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:26.3.2016 Zobrazeno:3775

Svátek sv. Jakuba - 25.7.2019

Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském 25. 7. 2019

Program:

Slavnostní bohoslužbě v 18.00 hod.
bude předsedat P. arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
(bohoslužbu doprovází Svatojakubský sbor)

Svatojakubský večer v 20.45 hod.
Lenka Švehlíková – mezzosoprán / mezzo-soprano

Irena Chřibková – varhany / organ

Srdečně zvou bratři minorité

Vydáno:29.6.2019 Zobrazeno:1668

Svátek sv. Anny - 26.7.2019

V pátek 26. července

budeme slavit

svátek sv. Jáchyma a Anny,

rodičů Panny Marie.

Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera.

Poutní bohoslužba v 6.45 hod.

Srdečně zvou minorité.

Vydáno:22.6.2019 Zobrazeno:1730

Pouť s dětmi k Pražskému Jezulátku 14.9.2019

 

Vydáno:20.5.2019 Zobrazeno:0

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:5442

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.