Neděle 31.5.2020

Aktuality

Fatimský den - 13. 6. 2020

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV sobotu 13. června v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:26.3.2016 Zobrazeno:4300

Májová pobožnost - květen 2020

u minoritů v kapli sv. Anny

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou v 17hodin a v sobotu před ranní bohoslužbou v 8hodin je májová pobožnost.

Vydáno:10.5.2020 Zobrazeno:1529

Bohoslužby v době pandemie od 11.5.2020

Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna 2020 určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků.

Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají své povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí po celou dobu všech vládních výnosů krizových opatření od 12. března 2020, jak sdělil od počátku prof. Roman Prymula.

Vládní usnesení ze 30. dubna 2020, podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.

Vydáno:7.5.2020 Zobrazeno:68

Modlitba papeže Františka k Panně Marii - 2020

Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.

„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.

Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Vydáno:1.5.2020 Zobrazeno:40

Mariánský měsíc

Květen - měsíc zasvěcený Panně Marii

Vstoupili jsme do měsíce května, který je tradičně zasvěcen Panně Marii. Je příležitostí ke zintenzívnění zvláště modlitby na přímluvu Panny Marie, např. růžence.

Papež Jan Pavel II. nikdy nepochyboval, že přímluvě Matky Boží vděčí za záchranu života po atentátu, k němuž došlo v den svátku P. Marie Fatimské 13. května 1981. Jedna z kulek, které měly Svatého otce zabít je v současné době v korunce zdobící sochu P. Marie Fatimské.

Tento měsíc také připomínáme si 103. výročí zjevení  Panny Marie v portugalské Fatimě 13. května 1917, kdy se dětem zjevila Panna Maria v Cova de Iría při pastvě dobytka. František a Hyacinta zemřeli v raném věku a dnes jsou již svatořečení. Sestra Lucie zemřela 13. února 2005.

Na otázku, proč je Panně Marii zasvěcen právě květen, odpovídá otec Ermanno Toniolo, mariolog: "Můžeme říct, že tato volba sahá do roku 1785, kdy byla publikována kniha Mariin Měsíc jezuity Alfonsa Mozzarelliho. Maria vybrala si květen, protože je to měsíc květin, měsíc krásy. A čím jiným je Maria, ne-li nejkrásnějším květem celého stvoření? A zvláště v době, která je poznamenaná mezinárodním napětím, je pro nás Panna Maria opěrným bodem, společenstvím lásky, vzorem intenzivní modlitby. Ona nás vede ke smíření, sjednocení světa v míru a povzbuzuje nás, abychom se nasadili za lepší budoucnost. Ona je naše naděje, ona nás neopustí."

Vydáno:30.4.2020 Zobrazeno:2223

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37411

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.