Úterý 28.9.2021

Aktuality archiv

Advent - 2015

V neděli 29. listopadu začala adventní doba -  4 neděle před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Každou neděli se na adventním věnci se čtyřmi svíčkami zapaluje jedna svíčka.

V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva – na znamení usebranosti a kajícnosti. Výjimkou je 3. adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění radostného očekávání.

Vydáno:29.11.2015 Zobrazeno:2600

Virtuální prohlídka

 https://goo.gl/maps/4RDMCGerHRfnvWW86

Vydáno:28.4.2021 Zobrazeno:350