Neděle 20.9.2020

Aktuality archiv

Modlitba za duchovní povolání

Každý den se modlime za nová povolání k zasvěcenemu životu, zvlášť k řádu minoritů.

„Týden modliteb před nedělí Dobrého Pastýře (4. velikonoční), je ozvěnou na evangelijní Ježíšovu výzvu „Proste a bude vám dáno…“, ale i na potřebu nových dělníků na úhoru naší evropské, duchovně vyprahlé civilizace,“ uvedl biskup Kajnek v úvodu brožury s texty modliteb za povolání.

Svatý otec Benedikt XVI. ve svém poselství k týdnu modliteb za povolání hovoří o duchovním povolání jako o daru Boží lásky. "Zdrojem každého dokonalého daru je Bůh-Láska – Deus caritas est: „Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ (1 Jan 4, 16)." Jedná se o lásku bez výhrad, která nás předchází, která nás podpírá, volá nás na cestě našeho života a má své kořeny v absolutním darování Boha. (…) Každé specifické povolání se totiž rodí z Boží iniciativy a je darem Boží lásky! Je to On, kdo dělá „první krok“, a to ne proto, že by v nás našel nějaké mimořádné dobro, ale pro přítomnost Jeho vlastní lásky, „která je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého“ (Řím 5, 5).

Fotogalerie:

103. let života Otce Bernardina Mraze

Vydáno:21.4.2012 Zobrazeno:2565

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37685

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.