Pátek 31.3.2023

Aktuality archiv

Modlitba za duchovní povolání

Každý den se modlime za nová povolání k zasvěcenemu životu, zvlášť k řádu minoritů.

„Týden modliteb před nedělí Dobrého Pastýře (4. velikonoční), je ozvěnou na evangelijní Ježíšovu výzvu „Proste a bude vám dáno…“, ale i na potřebu nových dělníků na úhoru naší evropské, duchovně vyprahlé civilizace,“ uvedl biskup Kajnek v úvodu brožury s texty modliteb za povolání.

Svatý otec Benedikt XVI. ve svém poselství k týdnu modliteb za povolání hovoří o duchovním povolání jako o daru Boží lásky. "Zdrojem každého dokonalého daru je Bůh-Láska – Deus caritas est: „Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ (1 Jan 4, 16)." Jedná se o lásku bez výhrad, která nás předchází, která nás podpírá, volá nás na cestě našeho života a má své kořeny v absolutním darování Boha. (…) Každé specifické povolání se totiž rodí z Boží iniciativy a je darem Boží lásky! Je to On, kdo dělá „první krok“, a to ne proto, že by v nás našel nějaké mimořádné dobro, ale pro přítomnost Jeho vlastní lásky, „která je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého“ (Řím 5, 5).

Fotogalerie:

103. let života Otce Bernardina Mraze

Vydáno:21.4.2012 Zobrazeno:2943