Neděle 27.9.2020

Aktuality archiv

Bohoslužba za Dr. Jiřího Ropka - 1.7.2012

Mše sv. za Dr. Jiřího Ropka v bazilice sv. Jakuba v 10.30 hod. u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin.

J. S. Bach (1685-1750)
Bist Du bei mir

W. A. Mozart (1756-1791)
Aleluja

G. F. Händel (1685-1759)
Dank sei Dir, Herr!

W. A. Mozart (1756-1791)
Laudate Dominum

F. Schubert (1797-1828)
Ave Maria

Dagmar Vaňkátová - soprán
Irena Chribková - varhany

Vydáno:16.6.2012 Zobrazeno:2106

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37700

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.