Neděle 20.9.2020

Aktuality archiv

Poslední rozloučení s otcem Bernardinem Josefem Mrázem, minoritou v bazilice sv. Jakuba v Praze

Bernardýn Josef MrázV pondělí 6. srpna o svátku Proměnění Páně při mši sv. v 10.30 hod. v bazilice svatého Jakuba v Praze proběhlo poslední rozloučení s o. Bernardinem Josefem Mrázem, který odešel na věčnost ve věku 103 let, v 86. roce řeholních slibů a 81. roce kněžství. Děkovali jsme Pánu Bohu za dar jeho života a služby a svěřili jsme o. Bernardina Božímu Milosrdenství.

Kvardián konventu o. Stanislav Gryń v úvodu bohoslužby přivítal všechny smuteční hosty a poděkoval jim za to, že přišli poděkovat otci Bernardinovi za jeho dlouhá léta kněžské služby, za jeho přátelství, laskavý přístup a lásku ke všem.

Mezi hosty v první řadě přivítal otce biskupa Karla Herbsta, který předsedal bohoslužbě, dále o. provinciála Bogdana Sikoru, který pronesl homilii. Bohoslužby se kromě farníků a příbuzných ze Slovenska i Česka zúčastnili mnozí kněží, představitelé mnohých řeholních komunit a v neposlední řadě četní spolubratři řádu minoritů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska.

O své duchovní účasti ujistili otec arcibiskup, kardinál Dominik Duka, otec biskup Blažej Kruszylowicz z polského Szczecina, generální představený řádu minoritů o. Marco Tasca z Říma, generální asistent Jacek Ciupiński a mnozí další.

Na závěr bohoslužby o. provinciál Bogdan Sikora poděkoval všem, kteří se o otce Bernardina v jeho stáří a nemoci vzorně starali.

Po ukončení posledního rozloučení v bazilice pokračovaly pohřební obřady na Olšanských hřbitovech. Tělesné pozůstatky o. Bernardina byly v průvodu za zpěvu žalmů přeneseny od hlavní brány k minoritské hrobce, kde byly uloženy.

Stanislav Gryń OFMConv, foto: bB

Vydáno:6.8.2012 Zobrazeno:2569

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37685

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.