Čtvrtek 16.8.2018

Aktuality archiv

Bohoslužba za dirigenta Josefa Hercla - 7.10.2012

Bazilika sv. Jakuba

Mše sv. za dirigenta Josefa Hercla
a jeho manželku

7. 10.  2012  v 10, 30 hod.

A. Dvořák (1841-1904)
Biblické písně
Slyš, ó Bože, volání mé

Bože! Bože! Píseň novou
Zpívejte Hospodinu píseň novou

C.Franck (1822-1890)
Ave Maria

Virginie Walterová – mezzosoprán

Irena Chřibková - varhany

Vydáno:29.9.2012 Zobrazeno:1140

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.