Pátek 31.3.2023

Aktuality archiv

Poselství papeže Benedikta XVI.

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2013

Blahoslavení tvůrci pokoje

1. Každý rok s sebou přináší očekávání lepšího světa. V takové naději prosím Boha, Otce lidstva, aby nám daroval svornost a mír, a tak se mohly naplnit tužby po šťastném a vzkvétajícím životě pro všechny.
Uplynulých padesát let od začátku druhého vatikánského koncilu, který položil důraz na poslání církve ve světě, nás vybízí ke konstatování, že křesťané se jakožto lid Boží ve společenství s ním a na cestě spolu s ostatními lidmi angažují v dějinách, sdílejí jejich radost a naději, smutek a úzkost , hlásají Kristovu spásu a usilují o mír pro všechny. (Celý text)

Vydáno:29.12.2012 Zobrazeno:1628