Úterý 23.4.2019

Aktuality archiv

Noc kostelů - 23.5.2014

V bazilice sv. Jakuba Staršího
Praha 1 - Staré Město

Program:

19.00 hod.
Čeští mistři baroka a klasicismu / Czech Baroque and Classicism masters

19.30 hod.
Svědectví minoritů

20.00 hod.
Milion duší – osudy biskupa Josefa Hloucha
Autorské čtení Františka Koloucha
Dana Sommerová – violoncello

20.30 hod.
Svatý Jakub není jen uťatá ruka…

21.15 hod.
8 277 píšťal aneb jak zní největší pražské varhany? /
8,277 pipes or what does the largest organ in Prague sound like?
Irena Chřibková – varhany

Prohlídka a instruktáž u velkých svatojakubských varhan
Setkání pro osobní rozhovory

23.00 hod. – zakončení

Aktualizováno:14.5.2014 Zobrazeno:1714

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:5303

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.