Neděle 27.9.2020

Aktuality archiv

Mariánský měsíc

Květen - měsíc zasvěcený Panně Marii

Vstoupili jsme do měsíce května, který je tradičně zasvěcen Panně Marii. Je příležitostí ke zintenzívnění zvláště modlitby na přímluvu Panny Marie, např. růžence.

Papež Jan Pavel II. nikdy nepochyboval, že přímluvě Matky Boží vděčí za záchranu života po atentátu, k němuž došlo v den svátku P. Marie Fatimské 13. května 1981. Jedna z kulek, které měly Svatého otce zabít je v současné době v korunce zdobící sochu P. Marie Fatimské.

Tento měsíc také připomínáme si 103. výročí zjevení  Panny Marie v portugalské Fatimě 13. května 1917, kdy se dětem zjevila Panna Maria v Cova de Iría při pastvě dobytka. František a Hyacinta zemřeli v raném věku a dnes jsou již svatořečení. Sestra Lucie zemřela 13. února 2005.

Na otázku, proč je Panně Marii zasvěcen právě květen, odpovídá otec Ermanno Toniolo, mariolog: "Můžeme říct, že tato volba sahá do roku 1785, kdy byla publikována kniha Mariin Měsíc jezuity Alfonsa Mozzarelliho. Maria vybrala si květen, protože je to měsíc květin, měsíc krásy. A čím jiným je Maria, ne-li nejkrásnějším květem celého stvoření? A zvláště v době, která je poznamenaná mezinárodním napětím, je pro nás Panna Maria opěrným bodem, společenstvím lásky, vzorem intenzivní modlitby. Ona nás vede ke smíření, sjednocení světa v míru a povzbuzuje nás, abychom se nasadili za lepší budoucnost. Ona je naše naděje, ona nás neopustí."

Vydáno:30.4.2020 Zobrazeno:2335

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37700

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.