Neděle 20.9.2020

Aktuality archiv

Svatojakubský večer - 25.7.2013

Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském

Svatojakubský koncert / St. James´ Concert
25. 7. 2013 ve 21.00 hodin / at 9 p.m.

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium a fuga G dur BWV 541 / Prelude and Fugue in G major

Giulio CACCINI (1551-1618)
Ave Maria

Dieterich BUXTEHUDE (1637-1707)
Preludium D dur BuxWV 139 / Prelude in D major

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Ave Maria

Jaromír WEINBERGER (1896-1967)
Dedications / Věnování
Miriam – Rachel - Esther

Anton BRUCKNER (1824-1896)
Ave Maria

Alexandre GUILMANT (1837-1911)
Priere et berceuse op. 27 / Modlitba a ukolébavka

Charles Maria GOUNOD (1818-1893)
Modlitba „O, Božský Vykupiteli„ / Prayer  „O, divine Redeemer“

Joseph Bonnet (1884-1944)
Variations de concert, Op. 1 / Koncertní variace

Markéta DVOŘÁKOVÁ – mezzosoprán / mezzo soprano
Irena CHŘIBKOVÁ – varhany / organ

Vstup volný / Admission free
Po koncertě prohlídka varhan /
The organ viewing with a guide available after the concert

Vydáno:9.6.2013 Zobrazeno:1538

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37685

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.