Neděle 27.9.2020

Aktuality archiv

Pouť do Filipova - 31.8.2013

Svatojakubské společenství zve na pouť do Filipova  do baziliky Panny Marie pomocnice křesťanů, zvané "Lourdy severních Čech" v sobotu 31.8.2013.

7:30 - odjezd z Nádraží  Holešovice  linkovým autobusem
9:45 - příjezd do Rumburku, pak 6 km pěšky (!) do Filipova
11:30 – Mše svatá - následují  zpívané litanie k P.Marii v kapli
uzdravení , prohlídka baziliky,  možnost načerpání
vody z pramene před bazilikou
-         oběd
-         zpět 6 km pěšky (!) do Rumburku
16:14 – odjezd vlakem z Rumburku do Prahy s přestupem v Děčíně
19:26 – příjezd do Prahy na Hl.nádraží

Upozornění - pro starší a méně pohyblivé poutníky uvádíme, že vzhledem k nedostupnosti Filipova veřejnou linkovou dopravou je nutné absolvovat cestu pěšky cca 6 km z Rumburku tam a zpět!  Dále kvůli zajištění místenek v autobuse je potřeba, ve vlastním zájmu, sdělit účast na tel.:724464066 . Děkujeme za pochopení.


Historie baziliky minor ve Filipově

Římskokatolická farnost Rumburg

Vydáno:19.8.2013 Zobrazeno:1504

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37699

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.