Pátek 31.3.2023

Aktuality archiv

Poselství papeže Františka k postní době 2014

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby
(srov.
2 Kor 8,9)

Drazí bratři a sestry,
u příležitosti postní doby vám předkládám některé úvahy, jež mohou posloužit k osobní i společné cestě obrácení. Vycházím z výroku svatého Pavla: „Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9). Apoštol se obrací na křesťany v Korintu, aby je povzbudil k velkorysé pomoci věřícím v Jeruzalémě, kteří se nacházeli v nouzi. Co tato slova svatého Pavla říkají nám, dnešním křesťanům? Co nám dnes říká výzva k chudobě a k chudému životu v evangelním duchu?  .....

Vydáno:26.2.2014 Zobrazeno:1493