Sobota 19.10.2019

Aktuality archiv

Svátek sv. Jakuba - 25.7.2019

Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském 25. 7. 2019

Program:

Slavnostní bohoslužbě v 18.00 hod.
bude předsedat P. arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
(bohoslužbu doprovází Svatojakubský sbor)

Svatojakubský večer v 20.45 hod.
Lenka Švehlíková – mezzosoprán / mezzo-soprano

Irena Chřibková – varhany / organ

Srdečně zvou bratři minorité

Vydáno:29.6.2019 Zobrazeno:1784

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:6094

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.