Neděle 20.9.2020

Aktuality archiv

Noc kostelů 25.5.2018

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica

Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6

19.00 hod. / 7.00 p.m.
Zahájení  / Opening
Svědectví minoritů / Testimony of the Order of Minorites

19.30 hod. / 7.30 p.m.
Koncert Svatojakubského sboru / Concert of St. James Choir
Jan Rezek
– sbormistr / choirmaster

20.30 hod. / 8.30 p.m.
Svatý Jakub není jen uťatá ruka…prohlídka baziliky /
Saint James is not only the cut-off hand ... Basilica´s sightseeing

21.15 hod. / 9.15 p.m.
Ať zní největší pražské varhany a jejich 8 277 píšťal! /
May the greatest Prague´s organ and its 8,277 pipes sound!
Irena Chřibková – varhany / organ

22.00 hod. / 10.00 p.m.
Komentovaná prohlídka a instruktáž u
velkých svatojakubských varhan /
Guided tour and presentation of the great St. James organ
Setkání pro osobní rozhovory / Time for face-to-face encounter

23.00 hod. / 11.00 p.m.
Zakončení / End

Vydáno:31.3.2018 Zobrazeno:1646

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37685

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.