Neděle 27.9.2020

Aktuality archiv

Pouť do Čihoště 10.10.2015

Svatojakubské společenství zve, zvláště rodiny s dětmi, na pouť do Číhoště dne 10.10.2015.

Odjezd vlakem z Prahy-Hl.nádrží v 7:59, (sraz u pokladen v 7:30), s přestupem ve Světlé n/Sáz. do Ledče n/Sáz., dále pak pěšky do Číhoště cca 7,5 Km(!). Z důvodu neexistujícího přímého spoje do Číhoště a pro náročnost poutě je možnost přijet autem.

12:30 loretánská litanie, adorace Nejsv.svátosti, mše svatá

Návrat v 16:00 pěšky do Leštiny u Světlé, dále pak vlakem s přestupem v Kolíně na rychlík a příjezd do Prahy-Hl.nádraží plánován v 19:45.

Srdečně zveme!

Vydáno:26.9.2015 Zobrazeno:999

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37699

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.