Neděle 27.9.2020

Aktuality archiv

Setkání M. I. v Praze - 5.10.2016

Zveme na setkání Rytířstva Panny Marie Neposkvrněné, které se uskuteční v Praze dne 5.10.2016 v klášteře bratří minoritů.

Program:

  • 16.30 hod. – modlitba růžence
  • 17.00 hod. – mše svatá v kapli sv. Anny v pražském klášteře bratří minoritů
  • „Buďte milosrdní...“ – přednáška s promítáním na téma roku milosrdenství
  • prostor ke společnému sdílení
  • Vedou: br. Bohdan Heczko OFMConv. a Jitka Navrátilová, Ph.D. z Národního centra M. I. v Brně

Vydáno:1.10.2016 Zobrazeno:1012

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37699

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.