Čtvrtek 16.8.2018

Aktuality archiv

Pouť - 14.10.2017

POUŤ K SV. ANNĚ  V SUDĚJOVĚ U UHLÍŘSKÝCH JANOVIC
se koná
14. října 2017

odjezd: vlakem v 8, 04 hod.
z Prahy−hl. nádraží
sraz je u pokladen na hl.nádraží v 7,30hodin
návrat: vlakem v 18,35 hod.
z Uhlířských Janovic
(zájemci mohou i přijet autem)

Program:

-      z Uhlířských Janovic pěšky
do Sudějova (asi 3,5 km)
-      v 11,30 hod. mše svatá
-      návštěva expozice v obnovené barokní faře a společenství

Srdečně zvou Svatojakubáci
Prosíme poutníky, aby se přihlásili
na tel.: 604 272466

Vydáno:12.9.2017 Zobrazeno:485

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.