Neděle 27.9.2020

Aktuality archiv

Pouť - 22.09.2018

POUŤ K PANNĚ MARII V TISMICÍCH
U ČESKÉHO BRODU

se koná

22. září 2018

odjezd: vlakem v 9, 01 hod. z Prahy−Masarykova nádraží
sraz je u pokladen na Masarykově nádraží v 8,30hodin
(zájemci mohou přijet i autem)

Program:

- z Českého Brodu pěšky do Tismic (asi 3 km)

- v 11,00 hod. mše svatá

- prohlídka unikátního románského kostela Nanebevzetí P. Marie ze 12. stol.

- společenství na faře

Srdečně zvou Svatojakubáci

Vydáno:6.9.2018 Zobrazeno:1174

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37700

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.