Neděle 27.9.2020

Aktuality archiv

Pouť ke svaté Anně v Třemošnici - 1.5.2019

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V TŘEMOŠNICI
se koná
1. května 2019

odjezd: vlakem 8:03
z Prahy Hlavního nádraží
sraz na hlavním nádraží u pokladen 7:30
(zájemci mohou přijet i autem)

PROGRAM:

- z místního nádraží pěšky k zámecké kapli (asi 1km)
- v 11.00  mše svatá
- občerstvení a společenství
- pěší pouť ke kapli sv. Jana Nepomuckého
- výšlap ke zřícenině hradu Lichnice a prohlídka okolí

Srdečně zvou Svatojakubáci

Vydáno:30.3.2019 Zobrazeno:828

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37700

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.