Neděle 20.9.2020

Aktuality archiv

"Čaj o páté" - 22.2.2019

Vážení a milí přátelé!

Přijďte se pobavit a zatančit do míst, kde se konala roku
1311 korunovační hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a v roce
1337 pak svatební hostina Jana Lucemburského s královnou Beatricí.

Závoveň tím přispějete na obnovu svatojakubských varhan -
jednoho z klenotů naší baziliky – největších varhan v Praze a v celé České republice!

Těšíme na Vás 

Váš
Nadační fond Sancti Jacobi Organum

P.S. Dárkový certifikát lze též věnovat jako zážitek pod stromeček.

Vydáno:10.12.2018 Zobrazeno:1453

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37685

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.