Pátek 31.3.2023

Aktuality archiv

Týden modliteb za povolání 2019

Od 6. do 12. května se katolická církev zvlášť modlí za duchovní povolání.

Poprvé se Světový den modliteb za povolání konal na popud papeže Pavla VI. 11. dubna 1964. Papež už tehdy dobře vytušil, že tváří v tvář aktuálním výzvám a širokým obzorům nové evangelizace je třeba znovu v Božím lidu probudit vědomí důležitosti modlitby za dar povolání.

Zveme každý pátek do kaple sv. Anny (bazilika sv. Jakuba na Starém Městě) na hodinu adorace od 16.00 do 17.00 za nemocné a duchovní povolání.

Vydáno:1.5.2019 Zobrazeno:566