Pátek 31.3.2023

Aktuality archiv

Bohoslužby v době koronaviru od 22.10.2020

Nová omezení vlády ohledně bohoslužeb a náboženských akcí

Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové,

od dnešního rána vstoupilo v platnost nové Usnesení Vlády ČR, které má dopad také na naši službu a život církve v ČR, a které by mělo platit do 3. listopadu 2020 včetně.

Podle tohoto Usnesení mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že není možné mít mši sv. ani pro dosud možných 6 osob. Na případné veřejné bohoslužbě může tedy být pouze celebrant + max. 1 osoba (+ pochopitelně ti, kteří zajištují bohoslužbu nebo případně její přenos). Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (např. klášterních komunit). Ale zde je třeba zvlášť  zdůraznit snahu o minimalizování rizika nákazy.

Svatby nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob.

Dovolím si připojit výzvu, se kterou se k nám včera obrátili všichni biskupové Čech a Moravy: „Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.“

Je také jistě dobré streamovat bohoslužby, které budete sloužit, abyste i touto formou oživovali a posilovali společenství ve farnosti.

Povzbuzujte také prosím ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie každý den ve 20 hod.

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář

Vydáno:22.10.2020 Zobrazeno:411