Sobota 19.10.2019

Aktuality archiv

Výstava o sv. Maxmiliánovi od 13.února do 23. února u minoritů v Praze

V pondělí 13. února se konalo setkání Rytířstva Neposkvrněné.

V pondělí 13. února po skončení programu fatimského dne v kapli sv. Anny a v katechetické místnosti se konalo setkání Rytířstva Neposkvrněné (MI).

Baziliku sv. Jakuba navštívili členové Národního centra MI br. Bohdan Heczko a paní Jitka Navrátilová s výstavou (panely) o životě sv. Maximiliána.

Fotogalerie:<

Vydáno:14.2.2012 Zobrazeno:2191

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:6094

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.