Pondělí 29.5.2023

Aktuality archiv

Velikonoce 2023

2.4.2023

Květná neděle

8.30

Mše svatá

Bazilika

10.30

3.4.2023

Pondělí svatého týdne

6.45

Mše svatá

Kaple

4.4.2023

Úterý svatého týdne

6.45

5.4.2023

Středa svatého týdne

6.45

6.4.2023

Zelený čtvrtek

17.00

Mše svatá na památku poslední večeře Páně

Bazilika

7.4.2023

Velký pátek

15.00

Památka umučení Páně

8.4.2023

Bílá sobota

20.00

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

9.4.2023

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

8.30

Mše svatá

Bazilika

10.30

17.00

Koncert

10.4.2023

Pondělí velikonočního oktávu

8.30

Mše svatá

Bazilika

10.00

Varhanní hudba

10.30

Mše svatá

Vydáno:1.4.2023 Zobrazeno:0