Úterý 25.4.2017

Aktuality

Noc kostelů 9.6.2017

Bazilika sv. Jakuba, Praha 1 - Staré Město, Malá Štupartská 6

19.00 hod.
Zahájení

Svědectví minoritů

20.00 hod.
Koncert Svatojakubského sboru
Jan Rezek - sbormistr

20.30 hod.
Svatý Jakub není jen uťatá ruka…prohlídka baziliky

21.15 hod.
Ať zní největší pražské varhany a jejich 8 277 píšťal !
Irena Chřibková – varhany

22.00 hod.
Komentovaná prohlídka a instruktáž u
velkých svatojakubských varhan
Setkání pro osobní rozhovory

23.00 hod.
Zakončení

Vydáno:18.4.2017 Zobrazeno:551

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.