Pondělí 25.3.2019

Aktuality

Pouť k Panně Marii Karlovské - 26.5.2018

Svatojakubské společenství zve na pouť do kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze 2 na Karlově.  Zveme zvláště rodiny s dětmi a mladé manžele.

Program: setkání v 15:00 před kostelem, loretánská litanie před poutním obrazem Panny Marie Karlovské a následně mše svatá.

Možnost prohlídky s historií chrámu, Svaté schody, podzemní kaple Narození Páně.

Na Karlov se dostanete z I.P.Pavlova nebo ze stanice metra Vyšehrad  z obou stran pěšky cca 1 km.

Srdečně zveme!
Svatojakubské společenství
Bližší informace na tel.: 724 464 066

Vydáno:19.4.2018 Zobrazeno:348

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:5267

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.