Neděle 4.12.2022

Bazilika / Varhany

Varhany u sv. Jakuba. Jaké zásahy jsou nezbytné?

V poslední době se však u svatojakubských varhan projevují určité nedostatky. Ty se dnes daří udržovat díky pečlivému přístupu varhanářů. Pokud chceme zachovat plynulé pokračování všech koncertů duchovní varhanní hudby a také zajistit doprovod bohoslužeb, musíme být prozíraví a myslet na budoucnost !

Jaké zásahy jsou nezbytné?

Prakticky celé vzduchové hospodářství, které pochází z 1. poloviny 20. století se jeví dnes jako zastaralé a dosluhující a vyžaduje nutnou rekonstrukci. Především se jedná o stavbu nových vzdušnic, nových vzduchovodů a nového hlavního měchu, neboť vzdušnice v této hlavní skříni jsou z nekvalitního dřeva, stejně tak způsob provedení je dnes už zastaralý,  stále častěji dochází k nejrůznějším závadám a únikům vzduchu. Totéž je i u vzduchovodů. Hlavní měch je zřejmě z původních starých varhan, je popraskaný ve dřevě, okožení ve špatném stavu. Následkem úniků vzduchu se při delší hře v tutti projevuje vzduchová nedostatečnost kolísáním zvuku. S tím souvisí i obnova píšťalového fondu. Starší jazykové rejstříky (pozoun, fagot, bombard) jsou svoji váhou sesedlé a tak intonačně neodpovídají požadavkům. Některé píšťaly dřevěné a kovové, které byly při minulých opravách pozměněny mají špatný ozev a jsou i poškozené vlivem častého ladění, občas je doprovází i různé pazvuky.

Upřímně děkujeme za vaši modlitbu, spolupráci a podporu !
Nadační fond Sancti Jacobi Organum (IČO 246 72 181)
www.sanctijacobiorganum.com

číslo účtu: 537 141 0001/5500  (Raiffeisen BANK, Praha)

Vydáno:13.2.2018 Zobrazeno:1916