Pondělí 15.8.2022

Bohoslužby

Bohoslužby na Štědrý den a vánoční dobu

Štědrý den – úterý – 24.12.2013:

8.00 – mše sv. (v kapli sv. Anny)
24.00 – půlnoční mše sv. (Sbor: Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby)

Slavnost Narození Páně – středa– 25.12.2013

8.30 – mše sv. (s lidovým zpěvem)
10.30 – mše sv. (Sbor: Jan Zach: Missa solemnis in D)

Ćtvrtek – 26.12.2013 – Svátek sv. Štěpána

8.30 – mše sv. (s lidovým zpěvem)
10.30 – mše sv. (Sbor: Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby)

Pátek - 27.12.2013 - Svátek sv. Jana, apoštola a evengelisty

6.45 - mše sv. v kapli sv. Anny

Sobota - 28.12.2013 - Svátek sv. Mláďatek, můčedníků

8.00 - mše sv. v kapli sv. Anny

Neděle – 29.12.2013 – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

8.30 – mše sv. (s lidovým zpěvem)
10.30 - mše sv. (s lidovým zpěvem)

Úterý – 31.12.2013 – poslední den v roce 2013

8.00 – mše sv. v kapli sv. Anny
17.00 – mše sv. v bazilice - Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

Středa – 1.1.2014 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

8.30 – mše sv. (s lidovým zpěvem)
10.30 – mše sv. (Sbor: J.G. Albrechtsberger (1736-1809): Missa in D)

Neděle – 5.1.2014 – 2. Neděle po Narození Páně

8.30 – mše sv. (s lidovým zpěvem)
10.30 – mše sv. (žehnání vody, kadidla a křídy)

Pondělí - 6.1.2014 - Slavnost Zjevení Páně

6.45 - mše sv. v kapli sv. Anny - žehnání vody , kadidla  a křídy

Aktualizováno:26.11.2013 Zobrazeno:2322

Adorace v kapli sv. Anny - každý pátek od 16.00 hod. (s výjimkou postní doby, července a srpna)

"VENITE ADOREMUS"

Adorace Nejsvětěší Svátostí
u minoritů v kapli sv. Anny

každý pátek od 16.00 do 17.00

Modlime se zvlášť za nova povolání
a za nemocné osoby

Po adoraci mše sv. v 17.00 hod.

Fotogalerie

Vydáno:1.5.2020 Zobrazeno:6361

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba - 13. dne v měsíci

Fatimský den v neděli 13. prosince

V neděli 13. prosince v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie

Aktualizováno:30.12.2016 Zobrazeno:10482