Úterý 21.5.2019

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 2.6.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

2. 6. 2019 v 10:00 hodin / at 10:00 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. Demessieux (1921-1968)
Veni Creator

B. A. Wiedermann (1883-1951)
Pastorela

J. Walther (1684-1748)
Koncert h moll
Allegro-Adagio-Allegro

O. Messiaen (1908-1992)
Majesté du Christ demandant sa gloire a son Père /
Kristovu majestátu náleží sláva Bohu Otce
Priere du Christ montant vers son Père /
Modlitba Kristova k Bohu Otci
z cyklu  „L´ascension“/ Nanebevstoupení Páně

J. Callaerts (1838-1901)
Toccata

Vydáno:10.5.2019 Zobrazeno:723

Varhanní koncert - 16.6.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

16. 6. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

S. Karg-Elert (1877-1933)
Nun danket alle Gott op. 65 (Marche triomphale)

P. Eben (1929-2007)
Studentské písně

N. Bruhns (1665-1697)
Preludium in e

L. Vierne (1870-1937)
Canon
Reverie
z cyklu 24 Pièces en style libre

M. Reger (1873-1916)
Te Deum

Irena Chřibková – varhany / organ

Vydáno:10.5.2019 Zobrazeno:818

Varhanní koncert - 26.5.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

26. 5. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

P. Eben (1929-2007)
Velikonoční sbory

J. S. Bach (1685-1750)
„Liebster Jesu, wir sind hier“ BWV 731

Ch. M. Widor (1845-1937)
5. symfonie f moll op. 42/1
Andantino quasi allegretto
Adagio
Toccata

Vydáno:15.4.2019 Zobrazeno:869

Varhanní koncerty - 2019

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2019 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2019 at St. James´ Basilica the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
21. 4. 2019 v 17 hodin / at 5 p.m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL/
24th INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
1. 8. – 19. 9. 2019 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM /ST. JAMES´AUTUMN
14. 10. 2019,
21. 10. a 28. 10. 2019
v 18 hodin / at 6 p.m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty, sbory a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists, choirs and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2019 a 1. 1. 2020 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.1.2019 Zobrazeno:3112

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:82604

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:134608