Sobota 20.7.2019

Koncerty a chrámová hudba

Svatojakubský večer - 25.7.2019 v 20.45 hod.

Svatojakubský večer / St. James’ Soirée

25. 7. 2019 ve 20.45 hodin / at 8.45 p.m.

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica

Chórové varhany / Choir Organ

BACH A JEHO SOUČASNÍCI / BACH AND HIS CONTEMPORARIES
Georg MUFFAT (1653-1704)

Toccata tertia

Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)
Magnificat primi toni

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Fantazie in h BWV 563 / Fantasy in B minor BWV 563

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Dettinger Te Deum

Bernardo STORACE (1637-1707)
Follia

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Bist Du bei mir
Preludium a fuga G dur BWV 557 /Prelude and Fugue in G major

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na 24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL /
A COMPETITION TO WIN THE TICKETS TO 24TH INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL

Velké varhany / Great Organ

NAPŘÍČ TŘEMI STALETÍMI / THROUGHOUT THREE CENTURIES
Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Dank sei Dir

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium a fuga C dur BWV 545 /Prelude and Fugue in C major

César FRANCK (1822-1890)
Panis angelicus

Charles-Marie WIDOR (1845-1937)
Andantino quasi allegretto z 5. symfonie f moll op. 42/1/ from the 5th Symphony in F minor op 42/1

Bedřich Antonín WIEDERMANN (1883-1951)
Jesu žití duše mojí / Jesu, life of my soul

Charles-Marie WIDOR (1845-1937)
Adagio – Toccata z 5. symfonie f moll op. 42/1/ from the 5th Symphony in F minor 42/1

DVA ČERNOŠSKÉ SPIRITUÁLY / TWO SPIRITUALS
To já, Pane můj / It´s Me, O Lord
Vozíčku, ke mně leť / Swing Low, Sweet Chariot

Andreas WILSCHER (1955)
My Beethoven (Rag pro varhany/Rag for organ)

Lenka Švehlíková – mezzosoprán / mezzo-soprano
Irena Chřibková – varhany / organ

Vydáno:29.6.2019 Zobrazeno:352

Varhanní koncert - 28.7.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

28. 7. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. S. Bach (1685-1750)
Pièce d´orgue BWV 572

J. Bonnet (1884-1944)
Stella matutina

N. Rawsthorne (1929)
Hornpipe humoresque

J. Klička (1855-1937)
Legenda D dur

G. Young (1919-1998)
Toccata on Picardy

Vydáno:6.6.2019 Zobrazeno:908

Varhanní koncert - 21.7.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

21. 7. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

Program:

chórové varhany / choir organ

F. X. Brixi (1732-1771)
Preludium C dur
Fuga C dur

velké varhany / great organ

C. Franck (1822-1890)
Fantazie C dur

L. Vierne (1875-1937)
Cathedrales
z cyklu Pièces de Fantaisie

Miroslava Svobodová – varhany / organ

Vydáno:4.6.2019 Zobrazeno:703

Varhanní koncerty - 2019

Svatojakubské Audite Organum
uvádí v roce 2019 tyto koncerty /

St. James Audite Organum
presents in 2019 at St. James´ Basilica the following concerts:

VELIKONOČNÍ KONCERT / EASTER CONCERT
21. 4. 2019 v 17 hodin / at 5 p.m.

Koncert duchovní hudby. / Concert of sacred music.

24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL/
24th INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL
1. 8. – 19. 9. 2019 každý čtvrtek v 19 hodin / every Thursday at 7 p.m.

Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. /
Solo organ recitals of prominent world and Czech organists.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM /ST. JAMES´AUTUMN
14. 10. 2019,
21. 10. a 28. 10. 2019
v 18 hodin / at 6 p.m
.
Koncerty spolu s různými instrumentalisty, sbory a zpěváky. /
Concerts in cooperation with various instrumentalists, choirs and singers.

VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERTY /
CHRISTMAS ORGAN CONCERTS
26. 12. 2019 a 1. 1. 2020 v 16 hodin / at 4 p.m.

Varhanní koncerty s vánoční tématikou s vystoupením
vokálních a instrumentálních souborů. /
Organ concerts of Christmas music performed together
with vocal and instrumental chamber groups.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf
www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:1.1.2019 Zobrazeno:3240

Svatojakubský sbor - 25.7.2019

Bazilika sv. Jakuba - Svátek sv. Jakuba - 25.07.2018 v 18.00 hod.

O svátku sv. Jakuba 25. července hlavni bohoslužbě bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

Sbor:

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Messe G-dur
(D 167)

Antonín Dvořák (1729-1777)
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Tenor  Josef Brindzák
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba
sbormistr Jan Rezek

 

Aktualizováno:14.6.2018 Zobrazeno:10309

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:91214

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:143218