Středa 10.8.2022

Koncerty a chrámová hudba archiv

Podzímni koncert u sv. Jakuba: 24.10.2020

PODZIMNÍ KONCERT U SV. JAKUBA /
AUTUMN CONCERT AT ST. JAMES´

Z důvodů vládních nařízení se koncert nekoná a přesunuje se na jiný termín, vstupenky zůstávají v platnosti.
Due to the government regulations the concert is not held and is rescheduled to another date. The tickets remain valid

24.10.2020 od 18 hodin / at 6 p. m.

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685−1750)
Preludium D dur BWV 532 / Prelude in D major BWV 532

MELCHIOR FRANCK (1579−1639)
Da pacem, Domine

EUGEN SUCHOŃ (1908-1993)
Aká si mi krásna / What a charming land

PETR EBEN (1929−2007)
Gigue
Ach, smutku můj / Oh, my sorrow
Otče náš, jenž v nebi bydlíš / Our Father, Who art in Heaven

VYTAUTAS MIŠKINIS (1954)
Ave Maris Stella

JAN HANUŠ (1915-2004)
Magnificat

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809−1847)

ze Sonáty č. 4 B dur op. 65 / from the Sonata No. 4 in B flat major Op. 65

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685−1750)
Jesu bleibet meine Freude BWV 147 / Ježíši, má radosti
Suscepit Israel

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Sanctus (Missa brevis in B)

ANTONÍN DVOŘÁK (1841−1904)
Zpívejte Hospodinu z cyklu Biblické písně op. 99 /
Let´s sing to the Lord from the cycle Biblical Songs Op. 99

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809−1847)
Laudate pueri Dominum
Terzetto

PETR EBEN (1929−2007)
Credo (Missa Adventus et Quadragesimae)

ILJA HURNÍK (1922-2013)
Deo gratias (Missa Vinea Crucis)

800000; font-size: small;"Dětský pěvecký sbor ZVONKY-PRAHA a Dívčí komorní sbor ABBELLIMENTO /
Children choir ZVONKY-PRAGUE and Girls´ chamber choir ABBELLIMENTO
Jarmila NOVENKOVÁ − sbormistryně / choirmaster
Jakub JANŠTA − varhany / organ

Dětský sbor Zvonky – Praha byl založen v roce1996. Sbor se účastnil řady národních i mezinárodních soutěží a festivalů, každoročně zpívá na mnoha koncertech v Praze i na dalších místech České republiky. K nejcennějším úspěchům řadíme absolutní vítězství na 35. ročníku festivalu Olomoucké svátky písní v konkurenci 127 sborů z patnácti států světa a zlatou medaili a vítězství ve sborové soutěži "Per Musicam Ad Astra" (Toruň, Polsko 2018). Sbor zpíval v Evropě, USA a Kanadě, natočil 10 CD. Od jeho založení ho řídí sbormistryně Jarmila Novenková. Vystudovala na ostravské konzervatoři obor klavír. Po absolutoriu pracovala v karvinském sborovém studiu Permoník jako sbormistryně a korepetitorka. Do Prahy přišla v roce 1996 a na přání tehdejšího ředitele Hudební školy hlavního města Prahy (dnes Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ) založila dětský sbor. Ten se postupně rozrostl až do současné podoby sborové školy. Malou zvláštností studia Zvoneček − Praha je skutečnost, že Jarmila Novenková  (kromě sboru koncertního a dívčího komorního) vede osobně i oba sbory přípravné, které tak získávají od samého začátku její rukopis a děti ze starší přípravky se pak velmi snadno začleňují do koncertního oddělení. Je pravidelně zvána do mezinárodních porot, byla členkou grantové komise Ministerstva kultury ČR a získala několik ocenění za své pedagogické působení, a to včetně prestižní národní ceny Františka Lýska, jež se uděluje nejlepším sbormistrům České republiky (2013). Pod jejím vedením se sbor Zvonky − Praha stal držitelem Mezinárodní kulturní ceny Karla IV.

The children´s choir Zvonky – Praha (The Bells of Prague) was founded in 1996. The choir has participated in a number of both national and international competitions and festivals and has given many concerts in Prague and other towns in the Czech Republic. Among many successes, one of the greatest was at the 35th International Festival and Choir Competition in Olomouc (2007), where the choir won four gold medals and an absolute victory among 127 choirs from 15 countries from all around the world and a gold medal and a victory at the choir competition “Per Musicam Ad Astra” (Toruň, Poland, 2018).  The choir has toured most European countries, the USA and Canada and has recorded 10 CDs. Since the beginning, the choir has been directed by Jarmila Novenková. She graduated in the piano at the Ostrava Conservatoire. After that she worked as a choirmaster and a pianist for the Permoník Children’s Choir in Karviná. In 1996 she moved to Prague to fulfil the idea of the then-director of the Prague Music School to establish a school children’s choir. Over the years, the shape of the choir rapidly outgrew the scope of an original idea, and eventually reached its current form of a choir studio. Ms Novenková is a choirmaster of not only a concert and a girls´ chamber choir and also of two preparatory departments, thus from the beginning the children adopt her style of work and singers from preparatory departments easily integrate into a concert choir. She has been regularly invited to international juries, was a member of the Grant Committee of the Ministry of Culture of the Czech Republic and has been awarded for her pedagogical achievements several times, including the prestigious National Award of František Lýsek for the best choirmaster of the Czech Republic (2013). The choir was awarded the International Culture Prize of Charles IV.

Dívčí komorní sbor Abbellimento vznikl z nejstarších a nejzkušenějších zpěvaček sborového studia Zvoneček – Praha Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy. Jméno v doslovném překladu znamená hudební ozdobu; ve druhém plánu symbolizuje krásu dívčího věku. Od svého založení v roce 2005 získal mnohá ocenění doma i v zahraničí a vystoupil na koncertech v Evropě, Japonsku, Kanadě a USA.

The girls’ chamber choir Abbellimento developed from the oldest and most experienced singers of the choir studio Zvoneček – Praha (The Little Bell of Prague) of the Secondary and Music School of Prague. The literal translation of the choir´s name means a music embellishment, above that it symbolises the beauty of girls´ age. Since its foundation in 2005 it has gained numerous awards in the Czech Republic and abroad and has given concerts in Europe, Japan, Canada and the USA.

Jakub Janšta vystudoval na brněnské konzervatoři varhany u Z. Nováčka a skladbu u P. Zemka-Nováka. Na pražské AMU studoval ve třídě J. Tůmy a absolvoval stáž ve Stuttgartu u J. Laukvika. Zúčastnil se též řady zahraničních mistrovských kurzů. Je držitelem cen z mezinárodních interpretačních i improvizačních soutěží v Opavě, Brně, Schläglu, Lublani, Korschenbroichu a dvojnásobným semifinalistou z Odense. Několikrát byl také oceněn v ostravské kompoziční soutěži „Generace”. Koncertuje sólově i s různými sbory a soubory. Specializuje se na improvizaci v historických formách. Působí pedagogicky a je varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv. Františka z Assisi v Praze.

 

Jakub Janšta studied the organ under Z. Nováček and composition under P. Zemek-Novák at the Brno Conservatoire. Then he was a student of J. Tůma at the Academy of Performing Arts in Prague. He also took part in a study stay in Stuttgart under J. Laukvik. He has taken part in a number of masterclasses abroad. He is a holder of various awards from international interpretation and improvisation competitions in Opava, Brno, Schlägl, Lublan, Korschenbroich and a two-time semi-finalist from Odense. He has also been several times awarded at the Ostrava compositional competition “Generation”. Mr Janšta has given solo concerts as well as in cooperation with various ensembles and choirs. He has specialised in the improvisation in various historical forms.  He is a teacher, as well as an organist and a regenschori at the St. Francis of Assisi church in Prague.

Vydáno:20.9.2020 Zobrazeno:1258