Středa 10.8.2022

Koncerty a chrámová hudba archiv

Podzímni varhanní koncerty: 29.10.2012

Podzímni varhanní pondělky v Bazilice sv. Jakuba

Autumn Organ Mondays

29. 10. 2012 v 18 hodin  / at 6 p.m.

MIROSLAV PŠENIČKA varhany / organ
ZDENĚK ŠEDIVÝ trubka / trumpet

Program:

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Suita D dur / Suite in D major
Overture -  Gigue – Air – Bourree -  March

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Passacaglia c moll BWV 582 / Passacaglia in C minor

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
La Majesté / Velebnost -  La Grace / Půvab -  La Vaillance / Udatnost

Johannes Brahms (1833-1897)
Chorale preludes:
„Schmücke dich o  liebe  Seele" / „Ozdob se, duše moje“
„Herzlich tut mich verlangen" / „Srdečně žádám sobě“ " (1st and 2nd verses)

Johann Christoph Pepusch (1667-1752)
Koncert D dur / Concerto in D major
Largo – Allegro – Grave - Marche
IMPROVIZACE na dané téma /  IMPROVISATION on a given theme

Jeremiah Clarke (1670-1707)
Suita D dur / Suite in D major
Rondeau – Menuet – Hornpipe - Gigue

Vydáno:13.10.2012 Zobrazeno:1526