Čtvrtek 22.8.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Podzímni varhanní koncerty: 29.10.2012

Podzímni varhanní pondělky v Bazilice sv. Jakuba

Autumn Organ Mondays

29. 10. 2012 v 18 hodin  / at 6 p.m.

MIROSLAV PŠENIČKA varhany / organ
ZDENĚK ŠEDIVÝ trubka / trumpet

Program:

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Suita D dur / Suite in D major
Overture -  Gigue – Air – Bourree -  March

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Passacaglia c moll BWV 582 / Passacaglia in C minor

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
La Majesté / Velebnost -  La Grace / Půvab -  La Vaillance / Udatnost

Johannes Brahms (1833-1897)
Chorale preludes:
„Schmücke dich o  liebe  Seele" / „Ozdob se, duše moje“
„Herzlich tut mich verlangen" / „Srdečně žádám sobě“ " (1st and 2nd verses)

Johann Christoph Pepusch (1667-1752)
Koncert D dur / Concerto in D major
Largo – Allegro – Grave - Marche
IMPROVIZACE na dané téma /  IMPROVISATION on a given theme

Jeremiah Clarke (1670-1707)
Suita D dur / Suite in D major
Rondeau – Menuet – Hornpipe - Gigue

Vydáno:13.10.2012 Zobrazeno:1172

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:96677

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:148681