Středa 10.8.2022

Koncerty a chrámová hudba archiv

Varhanní koncert - 10.11.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

10. 11. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

E. Gigout (1844-1925)
Entrée solennelle

Z. Pololáník (1935)
Introduzione – Oratio - Interludio alla Janáček
z cyklu Musica sacra

J. S. Bach (1685-1750)
Fantazie a fuga c moll BWV 537

J. Brahms (1833−1897)
Chorálová předehra op. 122 „Herzlich tut mich verlangen” /
„Srdečně žádám sobě”

J. Pachelbel (1653-1706)
Partita „Ach, wass soll ich Sünder machen?“ /
„Co já hříšník dělat mám?“

Vydáno:28.10.2019 Zobrazeno:1246