Sobota 20.7.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Vánoční varhanní koncerty

26. 12. 2011 v 16 hodin

EVA ŠTRUPLOVÁ - soprán / soprano
MARIO MESANY - flétna / flute
Irena CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

Svatojakubské vánoce / St. James´ Christmas

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium G dur BWV 541 / Prelude in G major

Tomáš SKŘIVÁNEK
Zdaž je to den nebo je to sen? / Is it a day or a dream?

Jakub Jan RYBA (1765-1815)
Slavíček / Little Nightingale

Claude BALBASTRE (1727-1799)
Noël / Vánoční variace „Votre Bonté Grand Dieu“

Karel KEJKLÍČEK (1802-1863)
Náchodská pastorela / Pastorela from Náchod

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Adagio BWV 564

Adam Václav MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676)
Vítej Pane Jezu Kriste / Welcome, the Lord Jesus Christ
Vánoční rosička / Christmas dew
Vánoční noc / Christmas night
Vánoční roztomilost / Christmas charm
ze sbírky Vánoční muzika / from the collection Christmas Music

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Siciliano - Allegro ze Sonáty Es dur. BWV 1031 / from the Sonata in E flat major

Antonín DVOŘÁK (1841-1904)
Ukolébavka / Lullaby

Jan Křtitel KUCHAŘ ((1751-1829)
Pastorela in D

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Echo-Arie z Vánočního oratoria / from the Christmas Oratorio

Jan MICHALIČKA (1791-1867)
Aj, radost velikou / Oh, great joy

Alexandre GUILMANT (1837-1911)
Final z 1. Sonáty d moll, op. 42 / Final from the 1st Sonata in D minor, Op. 42

Vydáno:16.12.2011 Zobrazeno:1283

Svatojakubský sbor - 25.7.2019

Bazilika sv. Jakuba - Svátek sv. Jakuba - 25.07.2018 v 18.00 hod.

O svátku sv. Jakuba 25. července hlavni bohoslužbě bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

Sbor:

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Messe G-dur
(D 167)

Antonín Dvořák (1729-1777)
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Tenor  Josef Brindzák
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba
sbormistr Jan Rezek

 

Aktualizováno:14.6.2018 Zobrazeno:10311

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:91216

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:143220