Čtvrtek 22.8.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Velikonoční koncert-27.3.2016

Velikonoční koncert v bazilice sv. Jakuba

Easter Concert

27. 3. 2016 v 17 hodin / at 5 p.m.

Jiří POLÁČEK baryton / baritone
Vladimír REJLEK trubka / trumpet
Irena CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Program:

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO TRUBKU, BARYTON A VARHANY
FESTIVE MUSIC FOR TRUMPET, BARITONE AND ORGAN

Henry PURCELL (1659-1695)
Suita C dur  / Suite in C major
Entrée – Marche – Menuet et Sicilienne – Prélude et Ronde

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorálová předehra „Kristus vstal z mrtvých“ (3 Verse) BWV 627 / Chorale Prelude „Christ ist erstanden“

Karel Blažej KOPŘIVA (1756-1785)
Domine Deus
Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
„How willing my paternal love“ z oratoria Samson / from the oratorio Samson

Jean Francois DANDRIEU (1682- 1738)
Ofertoire pour le jour de Paques (O Filii et Filiae) / Velikonoční oběť

Tomaso ALBINONI (1671-1750)
Adagio

Antonín FILS (1733-1760)
Quoniam tu solus sanctus  z / from Missa solemnis in A

Antonio VIVALDI (1678-1741)
Koncert B dur / Concerto in B flat major
Allegro – Largo - Allegro

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Toccata a fuga d moll BWV 565 / Toccata and Fugue in D minor

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
„The trumpet shall sound“ z oratoria Mesiáš / from the oratorio Messiah

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6

Informace: tel. 604 208 490 nebo e-mail: info@auditeorganum.cz

Předprodej vstupenek / Tickets available:
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com,
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání  /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/aomvf

Vydáno:3.3.2016 Zobrazeno:1861

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:96659

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:148663