Čtvrtek 22.8.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Vanoční koncert - 26.12.2013

Svatojakubské vánoce / St. James´ Christmas

26. 12. 2013 v 16 hodin / at 4 p.m.

Program:

VINCENT LÜBECK (1656-1740)
Preambulum in E

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Arie „He shal feed his flock“ z oratoria Mesiáš / from the oratorio Messiah

VOJTĚCH JÍROVEC (1763-1750)
Adagio cantabile C dur / Adagio cantabile in C major

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676)
Vánoční hospoda / Christmas Inn - Vánoční noc / Christmas Night - Vánoční roztomilost / Christmas Charm
ze sbírky Vánoční muzika / from the
collection Christmas Music

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Zima / Winter

TŘI PÍSNĚ Z BAROKNÍCH KANCIONÁLŮ / THREE SONGS FROM BAROQUE HYMN BOOKS
Zvěstujem vám radost / We Annunciate Great Joy - Sličné pacholátko / Charming Baby
Čas radosti, veselosti / The Time of Joy and Merriment

FRANCOIS BOËLY (1785-1858)
Fantaisie et Fugue

JAKUB JAN RYBA (1765-1815)
Slavíček / Little Nightingale - Vánoční píseň / Christmas Song
Spi, spi, neviňátko / Sleep, Sleep the Innocent Child - Srdce plesá, v těle skáče / Heart Exults, Springs in the Body

JULES MASSENET (1842-1912)
Meditace / Meditation

JOSEF SVOBODA (18. stol. / 18th cent.)
Poslyšte křesťané / Hear, the Christians

JIŘÍ IGNÁC LINEK (1725-1791)
Ó, Jezulátko / Oh, the Infant Jesus

JAN MICHALIČKA (1791-1867)
Aj, radost velikou / Oh, Great Joy

GEORGES MACMASTER (1862-1898)
Toccata A dur

TRIO CANTABILE
LUDMILA VERNEROVÁ – soprán / soprano
VÁCLAV KUNT– flétna / flute, LYDIE HÄRTELOVÁ – harfa / harp
IRENA CHŘIBKOVÁ – varhany / organ

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica

Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

Informace a rezervace:  tel.: 604 208 490, e-mail: info@auditeorganum.cz

TICKETPORTAL, Praha 1, Politických vězňů 15,  www.ticketportal.cz, VIA MUSICA, Praha 1,  Starom. náměstí  14,  www.pragueticketoffice.com

a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /and one hour before the concert in front of the Basilica.       www.auditeorganum.cz

TRIO CANTABILE sdružuje umělce, kteří kromě své činnosti sólistické a orchestrální našli zalíbení v hudbě komorní. Jak již název souboru naznačuje, neobvyklé složení spojuje zpěvnost lidského hlasu s cantabilitou flétny a jemným, barevným zvukem harfy. Dosažený souzvuk poskytuje prostor pro širokou škálu výrazových prostředků, vhodných jak pro hudbu starší, tak pro hudbu soudobou. Soubor absolvoval mnoho koncertů doma i v zahraničí, natáčí pro přední vydavatelství.

Irena Chřibková je varhanicí a ředitelkou kůru pražské baziliky sv. Jakuba. Po studiích na kroměřížské Konzervatoři P. J. Vejvanovského ve třídě K. Pokory, pokračovala na AMU v Praze u prof. M. Šlechty a také v Paříži u S. Landale. Její  kariéru odstartovalo úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží. Koncertuje v celé Evropě, Japonsku, Rusku, Izraeli a USA. Programy jejich koncertů zahrnují bohatou varhanní literaturu od baroka po současnost. S oblibou uvádí díla starých francouzských mistrů, jakož i velká díla francouzských romantiků a představitelů symfonického stylu. Samozřejmostí jejich vystoupení je tvorba J. S. Bacha a česká varhanní literatura v celé své šíři. Recenzenti koncertů zvlášť oceňují interpretčinu neotřelou a vynalézavou dramaturgii, svrchovanou virtuozitu provedení, barvitou registraci a dokonalou vyzrálost projevu. Její diskografie obsahuje především skladby české a francouzské varhanní literatury. V bazilice sv. Jakuba založila v roce 1996 Mezinárodní varhanní festival a další cykly duchovní varhanní hudby. www.chribkova.com

Vydáno:30.11.2013 Zobrazeno:1339

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:96681

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:148685