Sobota 20.7.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Velikonoční koncert - 21.4.2019

Velikonoční koncert v bazilice sv. Jakuba
Easter Concert

21. 4. 2019 v 17 hodin / at 5 p.m.

Program:

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Koncert C dur BWV 595 / Concerto in C major

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Arie „Oh, had I Jubals Lyre“ z oratoria Joshua / from oratorio Joshua
Arioso „Dank sei dir, Herr“

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorál „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630
Arie „Schafe können sicher weiden“ z kantáty BWV 208

Arcangelo CORELLI (1653-1713)
Koncert F dur / Concerto in F major
Preludio-Allemanda-Sarabanda-Gavotta-Giga

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Laudate Dominum z  / from the Vesperae solennes KV 339
Aleluja“ z  Moteta / from the Moteto „Exsultate, jubilate“ KV 165
Adagio

Louis VIERNE (1870-1937)
Chorál
z 2. symfonie e moll op. 20 /
from the 2nd Symphony in E minor Op. 20

Gioacchino ROSSINI (1792-1868)
O salutaris hostia z / from Petite messe solennelle

Johann Joseph FUX (1660-1741)
Alleluja

Mark ANDREWS (1875-1939)
March on Easter themes / Pochod na velikonoční témata

Jana SIBERA soprán / soprano
Jan ADAMUS hoboj / oboe, anglický roh / English Horn
Irena CHŘIBKOVÁ varhany / organ

VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com,
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání  /and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz
, www.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:15.3.2019 Zobrazeno:1227

Svatojakubský sbor - 25.7.2019

Bazilika sv. Jakuba - Svátek sv. Jakuba - 25.07.2018 v 18.00 hod.

O svátku sv. Jakuba 25. července hlavni bohoslužbě bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

Sbor:

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Messe G-dur
(D 167)

Antonín Dvořák (1729-1777)
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Tenor  Josef Brindzák
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba
sbormistr Jan Rezek

 

Aktualizováno:14.6.2018 Zobrazeno:10316

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:91221

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:143225