Úterý 2.6.2020

Koncerty a chrámová hudba archiv

Varhanní koncert - 17.8.2014

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

17. 8. 2014 v 10 hodin / at 10 a.m.

Miroslava Svobodová - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. Pachelbel (1653-1706)
Toccata in C
Fuga in C

J. F. N. Seger (1716-1782)
Toccata a fuga a moll

velké varhany / great organ

J. S. Bach  (1685-1750)
Preludium a fuga C dur BWV 531

B.Martinů (1890-1959)
Vigilia (dokončil B. Janáček)

O. Messiaen (1908-1991)
Jéssus accepte la suffrance / Ježíš přijímá utrpení
z cyklu LaNnativité du Seigneur / Narození Páně

Vydáno:28.7.2014 Zobrazeno:1527

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:189875