Čtvrtek 22.8.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Podzmní varhanní pondělky - 20.10.2014

Autumn Organ Mondays
20. 10. 2014 v 18 hodin  / at 6 p.m.
Pocta rodině Bachů /  Hommage a Bach´s family

PETR KOLAŘ varhany / organ
HANA BARTONÍKOVÁ hoboj / oboe

Program:

Franc LISZT (1811-1886)
Preludium a fuga na jméno BACH / Prelude and Fugue on the name BACH

Alessandro BESOZZI (1702-1775)
Sonáta C dur / Sonata in C major
Andante – Allegro – Larghetto - Allegretto

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium a fuga C dur BWV 545 / Prelude and Fugue in C major

Pavel ZEMEK NOVÁK (1957)
Pocta rodině Bachů / Hommage a Bach´s family

P. Davido Da BERGHAMO (1791-1863)
Elevazione

Pavel ZEMEK NOVÁK (1957)
24 Arches of the Great Hall in Dartington / 24 oblouků Velké síně v Dartingtonu

Alexandre GUILMANT (1837-1911)
March on Händel´s „Lift Up Your Heads“ op. 15/2 / Pochod na Händlovo „ Pozvedněte hlavy své“ op. 15/2

Camille SAINT-SAËNS (1835-1931)
Pastorale

Leoš JANÁČEK (1854-1928)
Postludium

Informace na tel.: 604 208 490 nebo e-mailem: info@auditeorganum.cz
Předprodej vstupenek / Tickets available:
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /  and one hour before the concert in front of the Basilica

Vydáno:3.10.2014 Zobrazeno:793

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:96638

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:148642