Čtvrtek 22.8.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Podzmní varhanní pondělky - 27.10.2014

Autumn Organ Mondays
27. 10. 2014 v 18 hodin  / at 6 p.m.

St. James´ Organ and Baroque Trumpet
VLADIMÍR JELÍNEK
varhany / organ
FRANTIŠEK SVEJKOVSKÝ trubka / trumpet

Program:

Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704)
Te Deum – Ouverture

Enriquez de VALDERRÁBANO (1499-1555)
Entrata de Gala

Giulio CACCINI (1551-1618)
Ave Maria

Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621)
Téma s variacemi „Ballo del Granduca“/ Theme with variations on „Ballo del Granduca“

Pavel Josef VEJVANOVSKÝ (1640-1693)
Suita C dur / Suite in C major
Allemande – Courante – Sarabande - Canario

Georg Philipp TELEMANN (1681-1767)
Moderato grazioso z Koncertu D dur / from the Concerto in D major

Henry PURCELL (1659-1695)
Trumpet Tune a 3

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Fantasia a fuga g moll BWV 542 / Fantasy and Fugue in G major

Tomaso Giovanni ALBINONI (1671-1751)
Sonata C dur / Sonata in C major
Grave – Allegro – Grave - Alllegro

IMPROVIZACE / IMPROVISATION
na témata Č. Vaňury, B. M. Černohorského, B. A. Wiedermanna a J. Ropka /
on the themes of Č. Vaňura, B. M. Černohorský, B. A. Wiedermann and J. Ropek

Josef KLIČKA (1855-1937)
Fantasie / Fantasy

Jacques-Nicolas LEMMENS (1823-1881)
Fanfares

Informace na tel.: 604 208 490 nebo e-mailem: info@auditeorganum.cz
Předprodej vstupenek / Tickets available:
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /  and one hour before the concert in front of the Basilica

Vydáno:3.10.2014 Zobrazeno:800

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:96649

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:148653