Čtvrtek 22.8.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Varhanní koncert - 10.12.2017

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

10. 12. 2017 v 10 hodin / at 10 a.m.

Lenka Švehlíková – mezzosoprán / mezzosoprano

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

chórové varhany / choir organ

J. Pachelbel (1653-1706)
Toccata in c

G. Frescobaldi (1583-1643)
Magnificat primi toni

J. C. F. Fischer (1670-1746)
Preludium septimum

velké varhany / great organ

G. F. Händel (1685-1759)
Arie „Bringe sie hinein“ z oratoria Israel v Egyptě

J. S. Bach (1685-1750)
chorálová předehra „Nun komm, der Heiden Heiland“ /
Přijď, spasení národů“ BWV 659

J. G. Walther (1684-1748)
Allegro z Koncertu h moll

Vydáno:18.11.2017 Zobrazeno:1156

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:96654

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:148658