Úterý 2.6.2020

Koncerty a chrámová hudba archiv

Varhanní koncert - 2.6.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

2. 6. 2019 v 10:00 hodin / at 10:00 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

J. Demessieux (1921-1968)
Veni Creator

B. A. Wiedermann (1883-1951)
Pastorela

J. Walther (1684-1748)
Koncert h moll
Allegro-Adagio-Allegro

O. Messiaen (1908-1992)
Majesté du Christ demandant sa gloire a son Père /
Kristovu majestátu náleží sláva Bohu Otce
Priere du Christ montant vers son Père /
Modlitba Kristova k Bohu Otci
z cyklu  „L´ascension“/ Nanebevstoupení Páně

J. Callaerts (1838-1901)
Toccata

Vydáno:10.5.2019 Zobrazeno:947

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:189859