Neděle 31.5.2020

Koncerty a chrámová hudba archiv

Noc kostelů - 19.00 hod. - Bazilika sv. Jakuba.

NOC KOSTELŮ  / THE NIGHT OF CHURCHES
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica, Praha –Staré Město

10. 6. 2016 v 19.00 hodin / at 7.00 p.m.

Program:

Mistři baroka a klasicismu z Čech a Německa na chórových varhanách z 18. století /
Baroque and Classicism masters from Bohemia and Germany on the 18th century choir organ

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1684-1742)
Toccata in C
Fuga in D

Jan Křtitel VAŇHAL (1739-1813)
Preambulum in G
Fuga in C

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium  a fuga g moll BWV 558 / Prelude and Fugue in G minor
Preludium a fuga G dur BWV 557 / Prelude and Fugue in G major

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorál / Chorale „ Herzlich lieb hab ich dich, o Herr BWV 1115

Jan Křtitel KUCHAŘ (1751-1829)
Andante a moll / Andante in A minor

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788)
Fuga na B-A-C-H / Fugue on B-A-C-H

Irena Chřibková – chórové varhany / choir organ

Vydáno:26.5.2016 Zobrazeno:831

Svatojakubský sbor - Seslání Ducha svatého - 31.5.2020

Bazilika sv. Jakuba

Slavnost Seslání Ducha svatého, 10,30 hod.

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Jesus, bleibet meine Freude

Pietro Mascagni
(1863-1945)

Ave Maria

Johann Joseph Fux
(1660-1741)

Alleluia

Zpěv Lucie Silkenová
Josef Brindzák

Violoncello – Jan Rezek
Trubka – Richard Hora

Varhany – Vladimír Jelínek

Aktualizováno:14.5.2014 Zobrazeno:10203

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:189527