Úterý 16.7.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Noc kostelů - 19.00 hod. - Bazilika sv. Jakuba.

NOC KOSTELŮ  / THE NIGHT OF CHURCHES
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica, Praha –Staré Město

10. 6. 2016 v 19.00 hodin / at 7.00 p.m.

Program:

Mistři baroka a klasicismu z Čech a Německa na chórových varhanách z 18. století /
Baroque and Classicism masters from Bohemia and Germany on the 18th century choir organ

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1684-1742)
Toccata in C
Fuga in D

Jan Křtitel VAŇHAL (1739-1813)
Preambulum in G
Fuga in C

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Preludium  a fuga g moll BWV 558 / Prelude and Fugue in G minor
Preludium a fuga G dur BWV 557 / Prelude and Fugue in G major

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Chorál / Chorale „ Herzlich lieb hab ich dich, o Herr BWV 1115

Jan Křtitel KUCHAŘ (1751-1829)
Andante a moll / Andante in A minor

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788)
Fuga na B-A-C-H / Fugue on B-A-C-H

Irena Chřibková – chórové varhany / choir organ

Vydáno:26.5.2016 Zobrazeno:677

Svatojakubský sbor - 25.7.2019

Bazilika sv. Jakuba - Svátek sv. Jakuba - 25.07.2018 v 18.00 hod.

O svátku sv. Jakuba 25. července hlavni bohoslužbě bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

Sbor:

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Messe G-dur
(D 167)

Antonín Dvořák (1729-1777)
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Tenor  Josef Brindzák
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba
sbormistr Jan Rezek

 

Aktualizováno:14.6.2018 Zobrazeno:9795

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:90700

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:142704