Sobota 20.7.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

1. Svatojakubský podzim 20.10.2015

Kaple sv. Anny /  St. Anne´s Chapel
18.00 hod. / at 6 p.m.

Z Čech až na konec světa /
From Bohemia to the End of the World

Česká a evropská hudba za vlády Jiřího z Poděbrad /
Czech and European Music during the Reign of George of Poděbrady

ROŽMBERSKÁ KAPELA / ROŽMBERK CONSORT
Erika REITSCHIEDOVÁ, Štěpán KANIAK, Mario MESANY,
Pavel POLÁŠEK, Jiří POLÁČEK

Mario MESANY - umělecký vedoucí /artistic director

Program:

Z českých kancionálů, němečtí Minesengři,
hudba francouzkých truvérů a trubadůrů,
tance a  balady středověké Itálie, hudba ze španělských kancionálů. /
From the Czech hymn books, German Minnesingers, music of French trouvers and troubadours, dances and ballads from medieval Italy, music from Spanish hymn books.

úprava skladeb/music arrangement: Mario Mesany, František Pok

Rožmberská kapela, založena 1974, je instrumentálně-vokální soubor, který se zabývá interpretací středověké a renesanční hudby. Navazuje na tradice historické Rožmberské kapely, která působila v letech 1552 až 1602 na českokrumlovském zámku, později v Třeboni, a přispívala k lesku jihočeského panovnického dvora Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Soubor má za sebou mnoho úspěšných domácích i zahraničních turné, CD, televizní a rozhlasové nahrávky.

Rožmberk Consort, founded in 1974, is an instrumental-vocal ensemble, which plays medieval and Renaissance music. It takes on the tradition of the original Rožmberk Consort, which was actually active between 1552 and 1602 at the castles of Český Krumlov and later at Třeboň in Southern Bohemia. There it greatly added to the lustre of powerful aristocratic court of the brothers Vilém and Petr Vok of Rožmberk. The ensemble has undertaken a number of successful concert tours in the Czech Republic as well as abroad and has produced several CD, TV and radio recordings.

Vydáno:26.9.2015 Zobrazeno:657

Svatojakubský sbor - 25.7.2019

Bazilika sv. Jakuba - Svátek sv. Jakuba - 25.07.2018 v 18.00 hod.

O svátku sv. Jakuba 25. července hlavni bohoslužbě bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

Sbor:

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Messe G-dur
(D 167)

Antonín Dvořák (1729-1777)
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Tenor  Josef Brindzák
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba
sbormistr Jan Rezek

 

Aktualizováno:14.6.2018 Zobrazeno:10422

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:91327

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:143331