Středa 10.8.2022

Koncerty a chrámová hudba archiv

1. Svatojakubský podzim 14.10.2019

K poctě Antonína Dvořáka u příležitosti 115. výročí jeho úmrtí /
In honour of Antonín Dvořák at the occasion of his 115th death anniversary

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Pièce d´orgue BWV 572

JOHANNES BRAHMS (1833−1897)
O Tod, wie bitter bist du (Jesus Sirach, Kap. 41) / O smrti, jak jsi trpká
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen (S. Pauli an die Corinther I., Kap. 13) / Jazyky lidskými i andělskými
z cyklu Čtyři vážné zpěvy / from the cycle Vier ernste Gesänge op. 121

Chorálová předehra op. 122, č.10 „Srdečně žádám sobě“/ Chorale prelude Op. 122 No. 10
„Herzlich tut mich verlangen”

ANTONÍN DVOŘÁK (1841−1904)
Biblické písně, op. 99 / Biblical songs
1. Oblak a mrákota jest vůkol něho / Darkness and thunderclouds are round about Him
2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi / Lord my shield, my refuge
3. Slyš, ó Bože! slyš modlitbu mou / Hear, oh hear my prayer, Lord
4. Hospodin jest můj pastýř / Oh, my shepherd is the Lord
5. Bože! Bože! Píseň novou / Song of gladness will I sing Thee

ANTONÍN DVOŘÁK (1841−1904)
Fuga g moll / Fugue in G minor

ANTONÍN DVOŘÁK (1841−1904)
Biblické písně, op. 99 / Biblical songs
6. Slyš, ó Bože, volání mé / Hear, oh Lord, my bitter cry
7. Při řekách babylonských / By the shore of the river Babylon
8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou / Oh, Lord, have mercy and turn Thou Thy face to me
9. Pozdvihuji očí svých k horám / My eyes will I to the hills life up
10. Zpívejte Hospodinu píseň novou / Oh, sing unto the Lord a joyful song

Roman JANÁL baryton / baritone
Irena CHŘIBKOVÁ varhany / organ

Vydáno:9.10.2019 Zobrazeno:1006