Sobota 20.7.2019

Koncerty a chrámová hudba archiv

Svatojakubský podzim 22.10.2018

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
18.00 hod. / 6 p.m.

Koncert k 100. výročí vzniku Československé republiky /
Concert at the occasion of the 100th anniversary of the foundation
of the Czechoslovak Republic

Program:

DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707)
Preludium C dur BuxWV 137 / Prelude in C major BuxWV 137

JOHANN JOACHIM QUANTZ (1697-1773)
Triová sonáta A dur / Trio Sonata in A major
Pastorale − Allegro assai − Grave −  Tempo di Minuetto

JAN KŘTITEL KUCHAŘ (1751-1829)
Partita C dur / Partita in C major

FRANTIŠEK VÁCLAV KRAMÁŘ (1759-1831)
Duettino
Andante − Allegro − Andante − Rondo.Allegretto

JOSEF SUK (1874-1935)
Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op. 35 /
Meditation on the Saint Wenceslas chorale Op. 35
(úprava / organ arrangement by Fr. Picka)

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Largo ze Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Novosvětská“ /
Largo from the Symphony No. 9 in E minor Op. 95 “From the New World”

JOSEF LEOPOLD ZVONAŘ (1824-1865)
Sonáta č. 4 op. 16 / Sonata No. 4 Op. 16

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Koncert G dur pro flétnu, hoboj d´amore a basso continuo /
Concerto in G major for flute, oboe d´amore and basso continuo
Vivace – Grave – Vivace

THÉODORE DUBOIS (1837-1924)
Grand Choeur

Gabriela KRČKOVÁ − hoboj / oboe, anglický roh / English horn
Kateřina JANSOVÁ
flétna / flute
Irena CHŘIBKOVÁ − varhany / organ

Vydáno:13.10.2018 Zobrazeno:890

Svatojakubský sbor - 25.7.2019

Bazilika sv. Jakuba - Svátek sv. Jakuba - 25.07.2018 v 18.00 hod.

O svátku sv. Jakuba 25. července hlavni bohoslužbě bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.

Sbor:

Franz SCHUBERT (1797-1828)
Messe G-dur
(D 167)

Antonín Dvořák (1729-1777)
„Hospodine, pomiluj ny!“

Soprán  Lucie Silkenová
Tenor  Josef Brindzák
Bas  Martin Vodrážka

Sbor sv. Jakuba
sbormistr Jan Rezek

 

Aktualizováno:14.6.2018 Zobrazeno:10436

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:91341

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:143345