Úterý 2.6.2020

Koncerty a chrámová hudba archiv

Svatojakubský podzim 29.10.2018

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica
18.00 hod. / 6 p.m.

Polské variace / Polish Variations

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Adagio z 1. sonáty g moll BWV 1001/
Adagio from the 1st Sonata in G minor BWV 1001
(úprava / arrangement by J. Sribniak)

FELIKS NOWOWIEJSKI (1877-1946)
Introdukce a fuga z Koncertu pro varhany sólo op. 56 č. 2 /
Introduction and Fugue from the Concerto for organ solo Op. 56 No. 2

FELIKS NOWOWIEJSKI
Vize op. 25 / Vision Op. 25
(úprava / arrangement by J. Sribniak)

JAN KŘTITEL KUCHAŘ (1751-1829)
Fantazie g moll / Fantasy in G minor

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Aleluja“ z  Moteta / from the Moteto „Exsultate, jubilate“ KV 165
(úprava / arrangement by J. Sribniak)

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
Chorál E dur / Choral in E major

Jacek SRIBNIAK (Polsko / Poland)klarinet / clarinet
Jerzy KUKLA
(Polsko / Poland) –
varhany / organ

Vydáno:13.10.2018 Zobrazeno:1109

Svatojakubský sbor - 2020

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

02.02. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
01.03. – 1. neděle postní
05.04. – Květná neděle
10.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
10.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
12.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
31.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
14.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
04.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
22.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:189867