Pondělí 15.8.2022

Koncerty a chrámová hudba archiv

Audite Organum, 6. neděle velikonoční, 2021

Program:


J. S. Bach (1685-1750) „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ BWV 631 / „Přijď o Duchu přesvatý“

 

G. F. Händel (1685-1759) Recitativ a arie pro tenor z oratoria Mesiáš

 

C. Ph E. Bach (1714-1788) Allegro

 

W. A. Mozart (1756-1791) Laudate Dominum

 

S. Karg-Elert (1877-1933) Ich dank Dir, lieber Herre / Děkuji Ti, milý Pane

 

F. P. Tosti (1846-1916) Ave Maria

 

G. Young (1919-1998) Toccata

 

Aneta Černá – soprán, Tomáš Černý – tenor

Irena Chřibková – varhany

Vydáno:25.4.2021 Zobrazeno:120