Pondělí 15.8.2022

Koncerty a chrámová hudba archiv

Audite Organum, Slavnost Seslání Ducha Svatého, 2021

Program:

J. Demessieux (1921-1968)

Veni Creator

J. S. Bach (1685-1750)

„Liebster Jesu, wir sind hier“ BWV 633 / „ Jsme zde, milý Ježíši“

„Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ BWV 667 /

„Přijď, ó Duchu přesvatý“

O. Messiaen (1908-1992)

Majesté du Christ demandant sa gloire a son Père /

Kristovu majestátu náleží sláva Bohu Otce

Prière du Christ montant vers son Père /

Modlitba Kristova k Bohu Otci

z cyklu  „L´ascension“/ Nanebevstoupení Páně

E. H. Lemare (1865-1934)

Scherzo

S. Karg-Elert (1877-1933)

Nun danket alle Gott op. 65 / Nyní děkujme Bohu

 

Irena Chřibková – varhany / organ

www.auditeorganum.czwww.facebook.com/auditeorganum

Vydáno:8.5.2021 Zobrazeno:121