Středa 13.11.2019

Koncerty a chrámová hudba

Varhanní koncert - 10.11.2019

Varhanní hudba v bazilice sv. Jakuba

10. 11. 2019 v 10 hodin / at 10 a.m.

IRENA CHŘIBKOVÁ - varhany / organ

Program:

E. Gigout (1844-1925)
Entrée solennelle

Z. Pololáník (1935)
Introduzione – Oratio - Interludio alla Janáček
z cyklu Musica sacra

J. S. Bach (1685-1750)
Fantazie a fuga c moll BWV 537

J. Brahms (1833−1897)
Chorálová předehra op. 122 „Herzlich tut mich verlangen” /
„Srdečně žádám sobě”

J. Pachelbel (1653-1706)
Partita „Ach, wass soll ich Sünder machen?“ /
„Co já hříšník dělat mám?“

Vydáno:28.10.2019 Zobrazeno:968

Svatojakubský sbor - 24.11.2019

Bazilika sv. Jakuba
Neděle - 24.11.2019 v 10.30 hod.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Wolfgang A. MOZART (1756-1791): Missa brevis KV 194

Svatojakubský sbor, varhany

Aktualizováno:30.9.2017 Zobrazeno:25581

Svatojakubský sbor

Srdečně zveme zájemce o zpěv ve sboru.
Zkoušky se konají každý čtvrtek v 18.30 hodin v Lucemburském sále v ambitu kláštera minoritů, Malá Štupartská 6, Praha-Staré Město.
Přihlásit se můžete u dirigenta sboru Mgr. Jana Rezka, tel: 776 188 633,
e-mail: jr11@seznam.cz, FB: Svatojakubský sbor

Vydáno:25.2.2019 Zobrazeno:106955

Svatojakubský sbor - 2019

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

03.02. – 4. neděle v mezidobí
03.03. – 8. neděle v mezidobí
14.04. – Květná neděle
19.04. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
19.04. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
09.06. – Slavnost Seslání Ducha svatého
23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
06.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
24.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:158959