Úterý 20.11.2018

Koncerty a chrámová hudba

23. Mezinárodní varhanní festival - 2.8.-20.9.2018

Svatojakubské Audite Organum uvádí / St. James Audite Organum presents

23. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
23rd INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL

Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica, Praha - Staré Město, Malá Štupartská 6

2. 8. – 20. 9. 2018 v 19 hodin / at 7 p.m.

videoprojekce / live video

2. 8.

Hlas z Kodaně / A Voice from Copenhagen
BINE KATRINE BRYNDORF
(Dánsko / Denmark)
Program: J. S. Bach, G. Muffat, J. P. E. Hartmann, L. Kayser, L. Vierne

9. 8.

Portugalské tóny / Portuguese Tones
ANTÓNIO MANUEL ESTEIREIRO (Portugalsko / Portugal)

Program: O. Messiaen, A. C. Braga, C. Seixas, L. de Freitas Branco, Ch. M. Widor

16. 8.

Tajemství improvizace / The Secret of Improvisation
DAVID CASSAN
(Francie / France)
Program: M. Duruflé, improvizace / improvisation

23. 8.

Italské a francouzské variace / Italian and French Variations
SERGIO ORABONA (Itálie / Italy)

Program: L. J. A. Lefébure-Wély, A. Guilmant, L. Vierne, M. Dupré, M. E. Bossi, N. Hakim, G. Macchia

30. 8.

Úžas hudby / Amazing Music
IRENA CHŘIBKOVÁ (Česká republika / Czech Republic)

Program: M. Kabeláč, C. Franck, J. S. Bach, J. Klička

6. 9.

Bach & BACH
MARTIN SANDER (Německo / Germany)

Program: J. S. Bach, R. Schumann, M. Reger

13. 9.

Stavitelé chrámů / Builders of Cathedrals
JIŘINA DVOŘÁKOVÁ
MAREŠOVÁ (Česká republika / Czech Republic)
Program: V. Novák, R. Rejšek, improvizace / improvisation

20. 9.

Islandské gejzíry / Icelandic Geysers
BJÖRN STEINAR SÓLBERGSSON (Island / Iceland)

Program: Ch. M. Widor, F. Mendelssohn-Bartholdy, P. Ísólfsson, E. H. Grieg

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy,
pod záštitou  ministra kultury pana PhDr. Ilji Šmída a radního  hl.m. Prahy pana Jana Wolfa.  /
The festival is held under the financial support of the Ministry of Culture and the City of Prague, under the auspices of       Mr. Ilja Šmíd, PhDr., the Minister of Culture and Mr. Jan Wolf, the Councillor of the City of Prague.
Předprodej vstupenek / Tickets available:
VIA MUSICA, Staroměstské nám. 14, tel. 224 826 440, www.pragueticketoffice.com
TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání /  and one hour before the concert in front of the Basilica
www.auditeorganum.cz

www.facebook.com/aomvf
Vydáno:19.4.2018 Zobrazeno:1216

Svatojakubský sbor - 25.11.2018

Bazilika sv. Jakuba
Neděle - 25.11.2018 v 10.30 hod.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Wolfgang A. MOZART (1756-1791): Missa brevis KV 194

Svatojakubský sbor, varhany

Aktualizováno:30.9.2017 Zobrazeno:24142

Svatojakubský sbor - 2018

Bazilika sv. Jakuba

Svatojakubský sbor zpívá při mši sv. v 10.30 hod.:

04.02. – 5. neděle v mezidobí
04.03. – 3. neděle postní
25.03. – Květná neděle
30.03. – Velký Pátek – 15.00h - Pašije
30.03. - 17,00h – A. Dvořák: Stabat Mater
01.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
20.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého
25.05. − Noc kostelů
03.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
25.07. – Svátek sv. Jakuba – 18.00h
07.10. – 27. neděle v mezidobí
02.11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.00h, W. A. Mozart: Requiem
11.11. – 32. neděle v mezidobí
25.11. − Slavnost Ježíše Krista Krále
24.12. – Vigilie Narození Páně  - 24.00h, J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25.12. – Slavnost Narození Páně
26.12. – Svátek sv. Štěpána – J. J.Ryba: Česká mše vánoční
01.01. 2019 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Aktualizováno:7.1.2017 Zobrazeno:108082